Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Corona påverkar fortfarande samhället mycket – Läget i länet 2020-07-02

Vi har delvis vant oss vid coronapandemin och sommaren lockar till resor och umgänge. Men veckans lägesbild visar att situationen i länet fortfarande är påverkad, vissa områden mer än andra. Det är därför mycket viktigt att följa riktlinjer, rekommendationer och råd från ansvariga myndigheter.

Hur vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är helt avgörande för hur stor smittspridningen blir i Sverige. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa hur länens befolkning och verksamheter efterlever rekommendationerna som finns.

Mer information om uppdraget kommer inom kort på vår webbsida med samlad information om coronapandemin

Nyhet om den nya lagen gällande tillsyn på serveringsställen

– Vi kan inte ta semester från coronapandemin och rekommendationerna som finns. Uppdragen ger oss alla en chans att påminna oss om vikten av att hålla i. Alla behöver hjälpas åt, säger Karin Frejarö, tillförordnat länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Läget i länet just nu

Länsstyrelsen samlar in uppgifter utifrån flera perspektiv i lägesbilden. Till exempel inom områden som liv och hälsa, ekonomi och näringsliv samt rättssäkerhet. Den samlade bedömningen av situationen i länet är att påverkansgraden ligger på en måttlig nivå, det vill säga nivå två på en femgradig skala.

Om arbetet med länets lägesbild och påverkansgraderna på vår samlingssida om coronapandemin

– Vi ser hur personalbortfall inom vård och omsorg påverkar länets verksamheter och bemanningen inför sommaren är fortsatt skör. Hälsocentraler är stängda över sommaren för att bemanningen ska räcka. Vi ser också att arbetslösheten ökar kraftigt i länet. En stor del av ökningen under vecka 24 och 25 bestod av ungdomar som skrivit in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen efter studier. Arbetsförmedlingens senaste prognos pekar på en allvarligare och mer långvarig kris än man tidigare trott, säger Karin Frejarö.

Risker för social problematik och utsatthet

Länsstyrelserna ska utifrån kommunernas bedömning, sammanställa eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av coronapandemin. Detta enligt ett regeringsuppdrag från 10 juni 2020.

Mer information om uppdraget på vår samlingssida för coronapandemin

Denna rapportering ska göras två gånger, första gången nu vecka 27 och en gång 30 september 2020.

– Vi ser successiva ökningar av våld i nära relationer och oro för att barn och unga kan fara illa. Kommunerna i länet befarar också att det kan bli en större ökning framledes. Ur ett nationellt perspektiv beskriver man att våldet ökar sammantaget men det kommer inte i första hand fram till myndigheter, däremot till ideella verksamheter. I vårt län beskriver några ideella verksamheter samma sak, men inte alla, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, utvecklingsledare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Västernorrland.

För dig som behöver stöd

webbplatsen Västernorrland mot våldlänk till annan webbplats kan du läsa mer om vad våld kan vara, kontaktvägar i länet och nationellt. Där finns även information om hur du kan gå tillväga om du är orolig för att barn eller ungdomar far illa.

Tidigare nyhet, film och sammanställning av vilket stöd som finns

Kontakt