Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen signerar deklaration för en stark demokrati

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Under en live-sändning den 25 juni klockan 11.00 samtalar landshövdingen med Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, om demokratins betydelse med några av länets lokala demokratiambassadörer. Samtalet avslutas med att landshövdingen signerar Deklaration för en stark demokrati. Det är ett åtagande som innebär att länsstyrelsen tillsammans med en bredd av aktörer ska arbeta med demokratistärkande aktiviteter i Västernorrland under 2020-2021.

- Vi lever i en tid då demokratin utmanas och prövas. Det är viktigare än någonsin att vi tillsammans arbetar för att vårt samhälle även i framtiden står på demokratisk grund. Jag ser fram emot att signera deklarationen som ett avstamp för det arbete vi ska göra i Västernorrland kommande år, säger Landshövding Berit Högman.

Aktiviteter på temat demokrati

Inom ramen för demokratideklarationen kommer länsstyrelsen bland annat att ta emot demokratistugan i länet och genomföra aktiviteter i samarbete med exempelvis civilsamhället och kommuner. Flera av landshövdingens aktiviteter på residenset kommer också att fokusera på demokrati och en middag på temat ”Eldsjälar för demokratin” är planerad till hösten. Riksdagens demokratiutställning kommer att visas på länsmuseet från 13 september 2021, med invigning av talmannen och anknytande arrangemang.

Peter Örn välkomnar att Länsstyrelsen Västernorrland skriver under deklarationen.

- Demokratin får aldrig tas för given. Därför är det mycket glädjande att länsstyrelsen i Västernorrland skriver på Deklaration för en stark demokrati och så tydligt lyfter fram demokratifrågorna i länet tillsammans med lokala aktörer och eldsjälar för demokratin. Vi ser fram emot att Västernorrland tar emot Demokratistugan – en plats där demokratin kan stötas och blötas på många olika sätt.

"Kommer på olika sätt att lyfta demokratins betydelse"

Västernorrlands museum är en viktig samarbetspartner i demokratiarbetet.

- Som länsmuseum arbetar vi med att binda samman historiska skeenden med samtidens utmaningar och framtidens möjligheter. Vi och andra offentliga institutioner har ett viktigt uppdrag att belysa och diskutera demokratiska kärnvärden som jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet, tillgänglighet och mångfald i vår verksamhet. Vi finns därför med i detta samarbete och kommer på olika sätt att lyfta demokratins betydelse under kommande år, säger Jenny Samuelsson, Museichef.

Samtal i panel med flera deltagare

Peter Örn och Berit Högman talar om vikten av demokratin och diskuterar med panelen som består av Ahmad Husein, Elevrådsrepresentant Hedda Wisingskolan, Astrid Wikström, miljöaktivist Fridays for future, Clara Lebedinski Arfvidson, Demokratiutvecklare Härnösands kommun och Medhanie Alemayo, projektledare “Landskapet för asylsökande” ett samarbete mellan 5i12, Ängekyrkan och Västernorrlands museum.

Samtalet filmas på Stora torget i Härnösand och sänds direkt på Landshövdingens Facebook-konto samt på Youtube.

Livesändning: Deklaration för en starkare demokrati  Länk till annan webbplats.(Youtube)

Deklaration för en stark demokrati

Deklaration för en stark demokrati tar avstamp i att det var 100 år sedan både män och kvinnor fick rösträtt. Därefter har ett kontinuerligt demokratiarbete pågått i Sverige. Genom deklarationen samlar kommittén Demokratin 100 år en mängd aktörer från alla delar av samhället för att stärka och värna demokratin. Genom att skriva på Deklaration för en stark demokrati tar aktörerna ställning för ett demokratiskt styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vår demokrati Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator