Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag är det internationella flyktingdagen

Människor på utflykt tittar på vattenfall.

I dag uppmärksammar vi internationella flyktingdagen och de 79,5 miljoner individer som just nu bedöms vara på flykt världen över, enligt UNHCR.

FN:s generalförsamling beslutade år 2000 att göra den 20 juni till Internationella flyktingdagen (“World Refugee Day”). En dag för att uppmärksamma flyktingar och alla människor runt om i världen som står upp för dem, ger dem en trygg plats och välkomnar dem i sina skolor, på sina arbetsplatser och som grannar runt om i världen.

Viktigt regionalt arbete och konstprojekt

Regionalt sker ett viktigt arbete för att minska passivisering för asylsökande samt bidra till en meningsfull vardag med etableringsförberedande aktiviteter, allt för en snabbare integration. Vi vill rikta ett stort tack till alla de ideella krafter i länet som bidrar till att aktiviteterna kan fortsätta inte minst under den pågående coronakrisen, då många projekt ställt om men inte ställt in.

Ett exempel är den digitala konstpresentationen “Min berättelse är med – Mångfald och inkludering” som speglar elva individer, som kommer från olika platser och har vitt skilda bakgrunder. Konstverken är resultatet av tre träffar för asylsökanden som utgått från temat jämlikhet, där dialoger, diskussioner och måleri tog sig utryck i en bildverkstad. Träffarna och utställningen är en del av projektet “Landskapet för asylsökande”, som är ett samarbete mellan den internationella klubben 5i12, Ängekyrkan och Västernorrlands museum.

“Min berättelse är med” visas i digital form på museets hemsida till den 31 augusti 2020:

Min berättelse är med – Mångfald och inkluderinglänk till annan webbplats (Västernorrlands museum)

Länsstyrelsens arbete med integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar. På sidan Integration finner du mer information om detta.

Integration

Kontakt

Hanna Norberg

Utvecklare integration

Assar Häggbladh

Utvecklare integration

Sara Brundin

Utvecklare integration