Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta chansen att investera i teknik som minskar era utsläpp

Klimatklivet är ett investeringsstöd för organisationer och företag som vill investera i teknik som minskar utsläppen av växthusgaser. Ni kan söka stöd i nästa omgång av Klimatklivet, som är planerad till 21-30 september i höst.

Utsläppen av växthusgaser i Västernorrland har minskat med mer än 50 procent sedan 1990. Men det krävs fortsatt arbete för att vi ska klara klimatmålet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Stöd till de som vill satsa

Klimatklivet stödjer den som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder som bidrar i omställningsarbetet. Exempel på några åtgärder som har fått stöd är:

  • konvertering av oljepannor till annan uppvärmning,
  • publika laddstationer,
  • energieffektivisering i fastighet eller produktion,
  • lösningar för minskat avfall,
  • tankstationer eller produktion för biogas,
  • inköp av lastbilar som går på alternativa drivmedel,
  • byggnation av cykelparkering.

Viktiga kriterier

Stödet är teknikneutralt, så alla åtgärder som minskar utsläppen har potential att få stöd. Det viktigaste kriteriet vid ansökan är hur mycket utsläppsminskningar som uppnås över projektets livstid gentemot den totala kostnaden, det vill säga hur många kilogram koldioxid som minskas per investerad krona. Ett urval sker i varje ansökningsomgång. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, desto större chans att få ansökan beviljad. Ett annat viktigt kriterium är att projektet är olönsamt utan stöd. Generellt kan åtgärder som har en återbetalningstid på längre än fem år utan stöd, få stöd.

− Klimatklivet ger oss bättre möjligheter att klara klimatmålen och samtidigt bidra till regional utveckling. Höstomgången är den sista omgången 2020, så vi hoppas att många tar chansen och söker stöd här i Västernorrland, säger David Helsing, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Västernorrland.

Relaterat till Klimatklivet finns två systerstöd: ladda bilen och ladda hemma. I det första stödet kan organisationer söka stöd för laddstolpar som främst ska användas av anställda i organisationen eller besökare, inte för vem som helst. Det andra stödet går att söka för att installera en laddpunkt i hemmet. Mer om dessa stöd finner du på Naturvårdsverkets hemsida.

Ladda bilen – bidrag för laddstation Länk till annan webbplats. (Naturvårdsverkets webbplats)

63 åtgärder har fått stöd i länet

Sedan Klimatklivet startade 2015 har över 3 300 lokala åtgärder i hela landet fått 5,46 miljarder kronor i stöd. Tillsammans beräknas dessa kunna minska utsläppen av växthusgaser med 1,5 miljoner ton varje år under åtgärdernas livslängd. I Västernorrland har 63 åtgärder fått stöd hittills. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Klimatklivet Länk till annan webbplats. (Naturvårdsverkets webbplats)

Kontakt

David Helsing

Energi- och klimatstrateg