Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Livsmedelsproduktionen i länet:
Vi ser att intresset för lokal mat ökar

Magnus Isaksson

Via digitala kanaler håller Länsstyrelsen just nu regelbundna avstämningar med representanter från livsmedelskedjan i Västernorrland, för att få insyn i hur produktionen påverkas av pandemin. Lägesbilderna rapporteras sedan vidare till regeringen och ligger som underlag för att vi ska göra rätt insatser i rätt tid.

Länsstyrelsens avstämningar visar att restriktionerna på grund av covid-19 har fört med sig ett stort tapp i livsmedelsförsäljningen till hotell och restauranger och även via marknader. Men vi ser också att intresset för lokalproducerade livsmedel ökar och att producenterna hittar nya vägar för att nå sina kunder och upprätthålla försäljningen. För mindre aktörer ser vi att försäljningen via Reko-ringar har gått upp rejält, även besöken i gårdsbutiker har ökat och efterfrågan på köttlådor direkt från gårdar är större nu än tidigare.

Stora matvarukedjor har ställt om för att underlätta för mindre, lokala producenter att sälja i fler butiker, vilket har gett positiv effekt. Detta kan i viss mån kompensera för tappet i försäljning till restauranger och hotell. De större mejerierna i länet har tappat försäljning till offentliga kök samt till hotell- och restaurangbranschen vilket helt kompenseras av ökad försäljning till privata hushåll. I början av krisen såg vi även en viss ökning i efterfrågan på basvaror, till exempel mjöl och potatis.

Oro över reservdelar

Vissa leverantörer har flaggat för eventuella förseningar, men än så länge levereras reservdelar och andra insatsvaror till jordbruket utan större problem. Dialog förs för att se över tillgången på ekologiskt foder till djuren samt för att lösa eventuell brist. Avstämningarna visar också att kvalitet och kvantitet på vallarna är väldigt varierad i år, på grund av en kall vår har gräset vuxit sämre än normalt.

Viss oro över tillgången till veterinärer

Det finns en viss oro över tillgången till veterinärer, men i nuläget är detta under kontroll. Vid eventuell personalbrist kommer Länsstyrelsen att prioritera de kontroller som enligt regelverket måste göras för att stöd ska kunna betalas ut, och distriktsveterinärerna prioriterar som vanligt livsmedelsproducerande djur.

Film om läget i livsmedelsbranschen

Viola Hall från Skäggsta gård och Magnus Isaksson från Lövberg gårdsproduktion berättar hur coronapandemin har påverkat försäljningen.

Utifrån nuvarande läge bedömer vi att stödkontroller, djurskyddskontroller samt kontroller av livsmedel och foder i primärproduktionen kan fortgå. I samband med dessa kontroller följer Länsstyrelsen Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets rekommendationer och undviker tills vidare att göra kontroller hos personer i riskgrupper, även kontroller som inte får förbokas undviks i nuläget om det är möjligt. Länsstyrelsen tar hänsyn till eventuell oro som kan finnas även hos personer utanför riskgrupperna. I samband med den kontakt som tas vid förbokningen är det därför viktigt att föra fram om det av någon anledning är svårt att ta emot kontrollpersonalen. Länsstyrelsens personal arbetar bara om de känner sig helt friska och de följer rekommendationerna som finns om bland annat utökad handhygien. Vi håller respektfullt avstånd utan närkontakt och hälsar inte genom att ta i hand. Vid behov av uppföljande kontroll så utförs den i möjligaste mån på distans med hjälp av bilder. Frågor som uppstår och genomgång av kontrollen kan ske via telefon.

Stöd till dig som verkar inom gröna näringar

För att hjälpa dig att se över och öka din beredskap har vi samlat en del tips och stöd som är bra att ha till hands om kris eller sjukdom skulle uppstå.

Hur är din beredskap?

Det är viktigt att se över sin egen beredskap, förbered dig genom att fundera över vilka risker som finns för just ditt företag och hur du löser dessa. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) belyser vikten av att planera för eventuell personalbrist och poängterar att alla behöver arbeta för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

Viktigt att tänka på

Skriv ner dina rutiner: Om du blir sjuk ska rutiner, viktiga arbetsmoment och viktiga telefonnummer finnas nedskrivna och på plats i ladugården, eller annat lämpligt ställe.

Se över ditt nätverk: Finns det personer i din närhet som kan hjälpa till om du inte kan sköta dina djur? Tidigare anställda, grannar, släkt eller vänner. Kontakta dem och passa på att berätta om rutiner och vad som är på gång på gården.

Håll kontakten: Ring gärna grannar och kollegor, både för en pratstund, men också för att höra hur de mår och se om ni kan ha hjälp av varandra. Nu är det viktigare än någonsin.

Mer information om beredskap på gård och aktuell information riktad till företag i de gröna näringarna hittar du på LRF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt LRF:s checklista för god beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stöttande verksamheter

Omsorgsgruppen i Västernorrland
De finns med som stöd vid kris, om det är på väg att bli kris, eller om du bara behöver någon att prata med. Omsorgsgruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bidrar bland annat med stödsamtal, rådgivning och vid behov lotsar de vidare till professionell hjälp.

Mer mat – Fler jobb, ett tillväxtprojekt som arbetar för att företag ska kunna växa och anställa. Projektet har bland annat samarbete med arbetsförmedlingen, Västernorrlands kontakt är Cecilia Eriksson i Gävle.

Grönajobb.se
Här kan du som söker arbetskraft inom gröna näringar lägga upp annonser kostnadsfritt.

Integration och tillväxt i Västernorrland
Projektet som skapar tillväxt genom att ta vara på kompetens bland utlandsfödda. Det matchar företagens behov av personal med tillgänglig arbetskraft. För mer information kontakta Chanette Sjödin: 070-298 64 60, Länsstyrelsen Västernorrland

Blå stjärna
Om du vill förbereda dig på eventuell personalbrist och har frågor, eller om du hamnar i ett läge där du akut behöver personal till gården, är du välkommen att höra av dig till centralkansliet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De har utbildad personal i Västernorrland som eventuellt kan hjälpa till under en begränsad tidsperiod.

Företagsstöd
Utöver de riktade stöden till landsbygdsföretag finns utvecklingsstöd för näringslivet att söka. På Region Västernorrlands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en rad länkar samlats till olika organisationer som erbjuder företagsstöd.

Almi Brygglån: Almi erbjuden individuell ekonomisk rådgivning till små och medelstora företag med möjlighet till brygglån. Lånen riktar sig till bärkraftiga företag och ska vara en hjälp att ta sig igenom krisen.

Bizmaker omställningsakuten: Erbjuder 8 timmars kostnadsfri affärscoachning till företag som vill hitta nya vägar genom krisen. Det kan till exempel vara att ta fram nya produkter eller försäljningssätt.

Utvecklingscheck: Små företag (1–9 anställda) kan söka stöd hos Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att utveckla sitt företag genom bland annat inköp av maskiner/inventarier, företagsutvecklande utbildningskostnader, investeringar för digitalisering och olika konsulttjänster. Erbjudandet gäller inte primärproduktion, men kan sökas för förädling av primärprodukter till humankonsumtion, till exempel att mala mjöl eller pastörisera mjölk.

Besöksnäringen: Destination Höga Kusten och Destination Sundsvall erbjuder stöd för produktutveckling samt ett utbildningsprogram för anställda där de står för 70 procent av lönekostnaderna.

Näringslivskontoren: Även näringslivskontoret på din kommun arbetar aktivt med näringslivsfrågor och kan bistå med rådgivning och vägledning utifrån de utmaningar du som enskild företagare ställs inför.

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare