Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare ett uppdrag:

Lägesbilder för social problematik och utsatthet

Bild på coronavirus och ett hjärta

Länsstyrelserna ska, utifrån kommunernas bedömning, sammanställa eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av coronapandemin. Detta enligt ett regeringsuppdrag från 10 juni 2020.

Lägesbilderna ska även sammanfatta kommunernas planerade, eller redan vidtagna, åtgärder med syfte att minska riskerna.

– Vi vet ju redan nu att coronapandemin har lett till en ökad isolering, vilket kan leda till utsatthet och att människors rättigheter kränks på olika sätt. Det här är viktiga frågor där vi gärna bidrar, säger Daniel Gustafsson, länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Arbetar redan med lägesbild

Länsstyrelsen Västernorrland har redan ett väl fungerande arbete med att skapa en regional lägesbild som vi skickar till regeringen och nationella myndigheter. I vårt arbete med lägesbilden samlar vi in information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer.

– Det här är ett av flera nya uppdrag som länsstyrelserna har fått de senaste dagarna och vi ser just nu över detaljerna i hur vi ska gå till väga i varje uppdrag. I det här uppdraget vet vi att vi kommer att fånga upp lägesbilden för social problematik och utsatthet i vårt arbete med den övergripande lägesbilden. Vi vet också att detta ska redovisas specifikt en gång före sommaren och en gång i oktober 2020, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vårt arbete med regional lägesbild Länk till annan webbplats..

Samverkan nationellt

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Halland och genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

För dig som behöver stöd

Se nyhet, film och sammanställning av vilket stöd som finns. Länk till annan webbplats.

På webbplatsen Västernorrland mot våld Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad våld kan vara, kontaktvägar i länet och nationellt. Där finns även information om hur du kan gå tillväga om du är orolig för att barn eller ungdomar far illa.

Mer information

Läs regeringens pressmeddelande om detta uppdrag Länk till annan webbplats..

Kontakt