Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta ansvar – Hög risk för brand i länet

Brasa

Risken för brand är just nu mycket hög, även om det inte råder eldningsförbud. Visst är du försiktig med elden när du vistas i skog och mark?

  • Var alltid försiktig om du tänder en eld.
  • Försäkra dig om att elden är släckt innan du lämnar den.

– Även om det inte råder eldningsförbud är det väldigt viktigt att var och en tar ansvar för att minska riskerna för bränder, säger Martin Neldén, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Förberedelser i länet

Länsstyrelsen Västernorrland har tecknat avtal med flygklubbar i Örnsköldsvik och Sundsvall. Om räddningstjänsten bedömer att det behövs, flyger planen med syfte att observera och upptäcka eventuella bränder i länet.

Läs mer om förberedelserna inför skogsbrandssäsongenlänk till annan webbplats i vår tidigare nyhet.

Länsstyrelsens naturvårdsbränningar

Just nu genomför Länsstyrelsen Västernorrland kontrollerade naturvårdsbränningar. Syftet med bränningarna är att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter.

Naturvårdsbränningar är noga planerade, utförs av erfaren och välutbildad personal samt sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig. Gränserna bevattnas dessutom av helikopter och vattenslangar.

– Jag förstår om det kan uppfattas som en motsättning att länsstyrelsen manar till försiktighet samtidigt som vi genomför naturvårdsbränningar, men naturvårdsbränningarna sker under väldigt kontrollerade former. För att det naturvårdande resultatet ska bli vad vi eftersträvar måste arbetet ibland utföras när marken är mycket torr, säger bränningsledare John Granbo.

Läs mer om naturvårdsbränningarlänk till annan webbplats i vår tidigare nyhet.

Ta hand om naturen och varandra

Vi förebygger och förbereder oss tillsammans. Läs mer på dinsäkerhet.selänk till annan webbplats och krisinformation.selänk till annan webbplats och se filmen från Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskaplänk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har numera också en karttjänst för eldningsförbud. länk till annan webbplats

Kontakt