Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i dag i Jämtgavelns naturreservat

Naturvårdsbränning utförs av Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen genomför i dag, måndag, en kontrollerad naturvårdsbränning i Jämtgavelns naturreservat i Ånge kommun.

Bor du i närheten av området, exempelvis i Borgsjö eller Erikslund eller kör förbi på E14, kan du kanske se eller känna lukt av brandrök. Då kan det vara bra att veta att räddningstjänst, SOS Alarm och Trafikradion är informerade.

Naturvårdsbränningar är noga planerade, utförs av erfaren och välutbildad personal samt sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig.

Gränserna för dagens bränningsområde är myr. Gränserna bevattnas dessutom av helikopter och vattenslangar.

– Vi bränner alltid i motvind, då kryper elden fram och vi kan kontrollera antändningen. I dag är vindarna gynnsamma för bränning. Vi har full släckningsutrustning och bränningsgränserna patrulleras hela tiden, både på marken och med helikopter och vi lägger stor vikt vid efterbevakning. Vi lämnar inte området förrän det har gått tre dagar utan rök, säger bränningsledare John Granbo.

Naturvårdsbränningen utförs inom projektet Life Taiga och genomförs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter. För att det naturvårdande resultatet ska bli vad vi eftersträvar måste arbetet ibland utföras när marken är mycket torr.

Life Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa. På lifetaiga.se Länk till annan webbplats. går det att läsa mer om naturvårdsbränning och projektet.

Bränningen startar efter lunch på måndagen, och omfattar 75 hektar vid Värsjöbrännan, Jämtgavelns naturreservat.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare

Torbjörn Engberg

Enhetschef, Enheten för skyddad natur