Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionens behov styr länsstyrelsens roll i provtagningsuppdrag

Tidigare fick vi veta att regeringen har avsatt medel för utökad provtagning för covid-19. Nu har också Region Västernorrland meddelat att det från måndag 15 juni är möjligt för alla med lindriga förkylningssymtom att provtas vid hälsocentralerna i länet.

Främsta syftet med den breda provtagningen är att personer med lindriga symtom ska kunna återgå till arbete.

Parallellt med den utökade provtagningen arbetar Region Västernorrland med att skapa en särskild organisation för att klara en ännu mer omfattande testning.

– Det är förstås Region Västernorrland som ansvarar för den utökade provtagningen i länet men även vi har fått ett uppdrag med koppling till detta. Vilken roll länsstyrelserna i landet får kan skilja sig beroende på regionens behov i aktuellt län. Just nu för vi dialog med Region Västernorrland utifrån deras behov. Det är positivt att flera aktörer kan hjälpas åt i den här speciella situationen, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör