Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya uppdrag om efterlevnaden av rekommendationer i sommar

 

Hur vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är helt avgörande för hur stor smittspridningen blir i Sverige. Regeringen har nu gett länsstyrelserna i uppdrag att följa hur länens befolkning och verksamheter efterlever rekommendationerna som finns.

Från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige. Varje individ och verksamhet har eget ansvar och ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag kopplat till efterlevnad av rekommendationer

Regeringen har gett länsstyrelserna i landet i uppdrag att följa hur länets befolkning och verksamheter efterlever rekommendationer och riktlinjer som finns. Detta är ett sätt för regeringen att skapa sig en bild av hur efterlevnaden ser ut. Utifrån den bilden kan regeringen sedan agera och till exempel ändra rekommendationerna, vid behov.

– Vi har nyss fått uppdraget och i dagsläget kan vi inte berätta exakt hur detta kommer att gå till. Länsstyrelsen i Skåne har fått uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete, vi inväntar också direktiv från dem, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

– Men vi har ett väl fungerande arbete med att skapa en regional lägesbild som vi skickar vidare till regeringen och nationella myndigheter. Det är naturligt att använda den processen även för det nya uppdraget. I arbetet med lägesbilden samlar vi in information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer, säger Torbjörn Westman.

Arbetet med länets lägesbild. Länk till annan webbplats.

Läs regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats. om uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar.

Ytterligare uppdrag till länsstyrelsen med koppling till efterlevnad

För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Hittills har kommunerna skött tillsynen över serveringsställena medan regionens smittskyddsläkare har beslutat om det funnits anledning till en tillfällig stängning.

Enligt ett nytt lagförslag har kommunerna utöver tillsynen även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller från den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att ge kommunerna i respektive län stöd, råd och vägledning i detta arbete.

– Det är viktigt att alla, även serveringsställen, följer riktlinjerna och rekommendationerna som finns. Kommunernas tillsynsarbete är en viktig del i att minska spridningsrisken och vi ska göra vad vi kan för att bistå det arbetet, säger Torbjörn Westman.

Kontakt