Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kräftpestsmittat område

Kungörelse

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har beslutat den 30 mars 2020, med stöd av 2 kap. 10§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, att nedan angivna vattenområden inom Indalsälvens avrinningsområde ska anses kräftpestsmittad.

Det rör sig om Indalsälven från kusten upp till Järkvissle kraftverk (SWEREF99 - N: 6964119 E: 584851). Beslutet gäller tillsvidare.

Länsstyrelsens beslut innebär att det inom det område som förklarats kräftpestsmittat är förbjudet att:

  1. fånga kräftor
  2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinficering.

Beslut om kräftpestförklaring i IndalsälvenPDF

Kontakt