Publiceringsdatum: 10 juni 2020

Senast uppdaterad: onsdag 10 juni, 09.08

Kompetenssatsning för kommuner om digitaliseringens möjligheter

Marknadsföringsbild för kompetenssatsningen Våga vara digital som riktar sig till landets kommuner. En person står med VR-glasögon bredvid texten Våga vara digital.

På uppdrag av regeringen ska Lantmäteriet tillsammans med länsstyrelserna genomföra en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter. För att på så vis kunna möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen. I höst drar det igång med interaktiva webbsändningar för ledande personer inom kommunerna.

I dag finns ett stort behov av ökad kompetens i alla led inom offentlig sektor för att möta samhällets krav på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Nyttan av digitaliseringen tas inte tillvara fullt ut och det finns brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheterna.

Digitalisering kan ge stora vinster

Den årliga omsättningen för samhällsbyggnadsprocessen ligger på 25 procent av Sveriges BNP. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och samverka med andra aktörer kan en enklare, mer kostnadseffektiv och säkrare samhällsbyggnadsprocess skapas i Sverige. Det kräver dock att vi ökar kunskapen om digitalisering på alla nivåer inom organisationen.

Interaktiva webbsändningar för kommunerna

Under hösten kommer interaktiva webbsändningar genomföras som kommunerna bjuds in till. Syftet med webbsändningarna är att ge ledande personer inom kommunen ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och skapa en bild av hur det kan bidra till den egna verksamheten. De som bjuds in är förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hos kommunen samt länsstyrelsens ledningar.

- Vi måste vara digitalt redo tillsammans och samverkan är nyckeln för att lyckas med digitaliseringen. Genom att vi breddar vår kompetens kring digitaliseringens möjligheter ökar vi också förmågan att möta omvärldens krav och behov, säger Susanne Nielsen som är hos Länsstyrelsernas projektledare för kompetenssatsningen.

Kompetenssatsningen uppskattas nå minst 3 000 ledande personer inom Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Fyra tillfällen att välja på för anmälan

Webbsändningarna genomförs vid fyra tillfällen. Är du intresserad av att delta? Följ länkarna till respektive anmälan nedan - du väljer själv vilket tillfälle som passar bäst. Sista anmälningsdag är den 2 oktober.

15 oktober – Våga vara digital!länk till annan webbplats

23 oktober – Våga vara digital!länk till annan webbplats

26 oktober – Våga vara digital!länk till annan webbplats

28 oktober – Våga vara digital!länk till annan webbplats

Läs mer och titta på filminslag

Du kan läsa mer om kompetenssatsningen på Lantmäteriets webbplats.

Om kompetenssatsningen Våga vara digitallänk till annan webbplats

Du kan läsa mer om uppdraget att driva en kompetenssatsning på regeringens webbplats.

Uppdraget att driva en kompetenssatsninglänk till annan webbplats

I filmen nedan berättar tidigare deltagare om sin upplevelse.

Kontakt