Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogsbrandflygen redo – länets beredskap inför brandsäsongen

Skog som brinner

Länsstyrelsen Västernorrland har tecknat avtal med flygklubbar i Örnsköldsvik och Sundsvall. Om räddningstjänsten bedömer att det behövs, flyger planen med syfte att observera och upptäcka eventuella bränder i länet. 

– Skogsbrandflygen är viktiga eftersom de kan upptäcka bränder i ett tidigt skede och dirigera räddningstjänsten till rätt plats direkt, säger Martin Neldén, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Som en del i förberedelserna har räddningstjänsterna i länet och Länsstyrelsen Västernorrland även tagit fram gemensamma rutiner om det blir en större skogsbrand i sommar. Vi har också byggt upp kontaktvägar med de större markägarna och SOS Alarm för att göra arbetet snabbt och lätt vid en större brand där alla behöver hjälpas åt. Nytt för i år är även att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ställt i ordning två skopande flygplan för brandsläckning som kan användas över hela landet.

Hög kunskapsnivå och god beredskap

– Vi lärde oss mycket från de stora skogsbränderna 2018. Jag anser att beredskapsnivån i Västernorrland är god när det kommer till skogsbränder. Räddningstjänster och större markägare har en hög kunskapsnivå och stor erfarenhet av skogsbränder, säger Martin Neldén.

Ta hand om naturen och varandra

– Vid sidan av coronapandemin behöver vi vara förberedda på andra kriser, till exempel skogsbränder. Jag vill uppmana alla som vistas i skog och mark att vara försiktiga när man eldar och följa myndigheternas rekommendationer. Vi behöver vara rädda om både naturen och varandra, säger Martin Neldén.

Läs mer på MSB:s webbplats

Nationell information om skogsbrandsflyget Länk till annan webbplats.

Nationell information om förstärkningsresurser vid skogsbrand Länk till annan webbplats.

Kontakt

Martin Neldén

Beredskapshandläggare