Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På väg mot storskalig provtagning – nytt uppdrag till länsstyrelserna

Regeringen har avsatt medel för utökad provtagning och även gett länsstyrelserna uppdraget att skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i, storskalig testning för covid-19. Även mängden antikropptest ska öka i landet.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån regionens behov, bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för testning av alla med symtom. Hur det kommer att gå till kan skilja sig mellan olika regioner.

Hur det kommer att se ut i Västernorrland

Just nu pågår ett intensivt planeringsarbete för att kunna erbjuda provtagning till alla invånare med symtom på covid-19.

– Utökad testning i länet är positivt eftersom det ger en bättre bild av smittspridningen. Vi och Region Västernorrland kommer tillsammans att planera för det nya uppdraget. Vi informerar så snart fler detaljer finns på plats, säger Daniel Gustafsson, länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

På regeringen webbplats kan du läsa länsstyrelsernas uppdrag i sin helhet Länk till annan webbplats.

Kontakt