Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning för covid-19 av personer inom samhällsviktig verksamhet

Coronaprovtagning, tops

Möjligheterna till provtagning för covid-19 ökar hela tiden. Alla regioner förbereder nu för att kunna provta personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och landets länsstyrelser är eniga om det centrala i att alla som har symtom och som arbetar inom samhällsviktig verksamhet får möjlighet till provtagning. På så sätt kan de snabbt återgå till arbetet när covid-19 inte är påvisad.

Sveriges regioner har tagit på sig ansvaret att utföra testningen. Hur provtagningen praktiskt går till skiljer sig mellan landets olika regioner, och olika regioner har kommit olika långt i arbetet med att möjliggöra testning för personal inom samhällsviktig verksamhet.

Status i Västernorrland

Region Västernorrland arbetar just nu med att skapa förutsättningar för provtagning av gruppen samhällsviktig verksamhet. När det finns information om hur provtagningen kommer att gå till informerar Region Västernorrland om det.

Stöd till arbetsgivare

MSB har tagit fram ett stöd till arbets- och uppdragsgivare där det framgår vilka verksamheter som räknas som samhällsviktiga. Stödet hjälper arbetsgivare att bedöma om den egna verksamheten är samhällsviktig och vilken personal som är nödvändig för att upprätthålla verksamheten. Se information nedan.

Länsstyrelserna stödjer regionerna i att identifiera vad som ingår i samhällsviktig verksamhet på regional nivå. När identifieringen är klar kommer Länsstyrelsen Västernorrland att informera om det.

Provtagning av andra grupper

Sedan tidigare pågår provtagning av patienter i behov av inneliggande sjukvård, individer med sjukdomsbild som gör att tidig diagnos behövs, boende inom omsorg och på institutioner, personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg som uppvisar symtom på covid-19.

Kontakt