Publiceringsdatum: 2 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 2 juni, 09.06

Skyddsjakt efter skarv 2020

Fåglar av arten skarv sitter på en betongkant.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Västernorrlands län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

I syfte att förhindra allvarlig skada på yrkesfiske, för att skydda känsliga fiskbestånd samt predationskänslig smolt vid utsättningsplatser, meddelar länsstyrelsen tillstånd till skyddsjakt på 900 skarvar i Västernorrlands län enligt särskilda villkor.

Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar. Använd formuläret som finns på sidan:

Skyddsjakt efter skarv 2020

Beslut om skyddsjakt på storskarv i Västernorrlands länPDF

Kontakt

Peter Nilsson

Naturvårdshandläggare