Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter skarv 2020

Fåglar av arten skarv sitter på en betongkant.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Västernorrlands län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

I syfte att förhindra allvarlig skada på yrkesfiske, för att skydda känsliga fiskbestånd samt predationskänslig smolt vid utsättningsplatser, meddelar länsstyrelsen tillstånd till skyddsjakt på 900 skarvar i Västernorrlands län enligt särskilda villkor.

Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar. Använd formuläret som finns på sidan Skyddsjakt efter skarv 2020.

Beslut om skyddsjakt på storskarv i Västernorrlands länPDF

Kontakt

Peter Nilsson

Naturvårdshandläggare