Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad information om den rådande coronapandemin

Bilden är ett kollage som föreställer ett äldre par som tittar på en dator, viruskroppar samt en kvinna som drar en resväska.

Här samlar vi information om coronapandemin som är kopplad till länsstyrelsens verksamhet. Vi samlar också viktiga länkar till andra aktörer i den här krisen.

Nationella råd

Från och med den 14 december gäller nationella råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de skärpta lokala råden som gällt i Västernorrland. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. De nationella råden gäller till och med 30 juni 2021. 

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att:

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Hålla avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Stanna hemma om någon i hushållet har bekräftad covid-19.
 • Testa dig om du har symtom.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån

 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Även om du haft covid-19. Det kan finnas en risk att smittas och att smitta andra.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

De nya råden gäller till och med 30 juni 2021.

Mer information om de nya råden hittar du på krisinformation och Folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Umgås med riskgrupper på ett säkert sättlänk till annan webbplats

Skärpta restriktioner från och med 24 december 2020

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december 2020.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl.20. Gäller från 24 december 2020.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.

Mer information kring de skärpta restriktionerna hittar du hos Krisinformation.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Skärpta regler från och med 10 januari 2021 - med stöd av pandemilagen

 • Det blir obligatoriskt för handelsplatser som butiker och köpcentrum, inomhuslokaler som gym- och idrottsanläggningar samt simhallar och badhus att beräkna maxantalet personer som får vistas i lokalen samtidigt, vilket även ska dokumenteras. Uträkningen baseras på principen att var och en ska kunna vistas ensam på 10 kvadratmeter.
 • För köpcentrum, varuhus och gallerier gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett.
 • Maxantalet ska skyltas i alla entréer för att kunder och besökare ska kunna se det. Tidigare har det varit en rekommendation som följts av många men som nu skärps och det kan komma att kontrolleras vid tillsyn.
 • Maxantalet får inte överskridas. Ansvariga för verksamheten ska hålla koll på att det följs.
 • Kunder och gäster ska erbjudas möjligheter till att tvätta händerna, eller erbjudas handdesinfektion.
 • Maximalt åtta personer får medverka i privata sammankomster som hålls i lokaler som finns för uthyrning, exempelvis en festlokal.

Mer information kring de skärpta reglerna med stöd av pandemilagen hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Publiktak på åtta personer gäller i Västernorrland

Från och med tisdag den 24 november är det i Västernorrland förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Artikel: Publiktak på åtta personer införs i Västernorrlands län

Så påverkar coronaviruset samhället

Regionen rapporterar fortsatt att de har en betydande påverkan på sin verksamhet. Påverkan på sjukhusvården är allvarlig på grund av den hög belastning i slutenvården och stora bemanningssvårigheter till följd av personal som är sjuk/i karantän. Även om trycket på sjukhusen har minskat så är det fortsatt hög belastning på sjukvården med många (58 st den 19/1) sjukhusvårdade patienter.

När det gäller smittspridningen så finns det en antydan till avmattning i antalet nya bekräftade fall. Förra veckan (v2) hade länet 620 bekräftade smittfall. Det är klart lägre än för en månad sedan men eftersom länet blev drabbat av ett rejält snöoväder samma vecka så kan antalet fall bero på att färre testade sig.

Kommunerna har fortfarande personalbrist, framförallt inom vård och omsorg. De flesta av länets kommuner har infört partiell skolundervisning för högstadier för att minska smittrisken. En kommun rapporterar allvarlig påverkan, två kommuner betydande påverkan och övriga fyra kommuner måttlig påverkan.

Vår sammantagna bedömning för länet är därför betydande påverkan.

Ovanstående text uppdaterades 2021-01-19.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

På Region Västernorrlands webbplats får du aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län.

Aktuellt läge covid-19 i Västernorrlandlänk till annan webbplats

Sedan vecka 44 har antikropptester för allmänheten varit i gång. På 1177.se finns information om provtagning.

Lämna prov för covid-19 länk till annan webbplats

En beskrivning av hur länsstyrelsen arbetar med lägesbilden finns längre ner på den här webbsidan.

Följ händelseutvecklingen utifrån pålitliga källor. Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Nedan har vi samlat länkar till pålitliga källor.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Webbplatsen uppdateras hela tiden.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Samlingsplats för krisinformation på krisinformation.se

Krisinformation.se är en samlingsplats för krisinformation från svenska myndigheter.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Om du vill ha uppdaterad information kan du också följa krisinformation.se i sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

Nationellt informationsnummer och sjukvårdsrådgivning

Sök i första hand information i pålitliga, digitala kanaler, se länkar och rekommendationer ovan. Om du ändå har generella frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, där frågor besvaras dygnet runt. Ring bara sjukvårdsrådgivningen 1177 om du har symtom, inte vid allmänna frågor.

Regeringens beslut och initiativ

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Efterlevnad av rekommendationer

Länsstyrelserna följer, på uppdrag av regeringen, upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Nedan hittar du övergripande information om uppdraget samt länsstyrelsernas gemensamma, veckovisa sammanställningar av efterlevnaden och goda exempel:

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen som gäller fram till den 30 september, kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Näringsliv och regional utveckling

Från 10 november 2020 kan enskilda näringsidkare, vars ekonomi har drabbats hårt av coronapandemin, söka ett nytt ekonomiskt stöd.

Regeringen fattade 5 november 2020 beslut om detta omsättningsbaserade stöd, eftersom vissa företagare inte har kunnat dra nytta av befintliga ekonomiska åtgärder, till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Länsstyrelserna handlägger stödet och det samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Omsättningsstöd till näringsidkarelänk till annan webbplats

Artikel: Klart för nytt stöd till enskilda näringsidkarelänk till annan webbplats

I juli 2020 trädde lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen gällde först till 31 december 2020 men förlängs från 1 november 2020 med ytterligare fem månader, till och med 31 maj 2021.

Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19 och innebär att kommunerna ansvarar för hela tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Kommunerna har även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe.

Länsstyrelserna ska ge kommunerna råd, stöd och vägledning enligt den tillfälliga lagen.

Artikel: Länsstyrelsen redo att stödja kommunerna vid skärpt tillsyn på serveringsställenlänk till annan webbplats

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledninglänk till annan webbplats

Ansökningstiden för detta stöd är nu över.

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher kunde från 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 ansöka om ekonomiskt stöd, detta enligt ett regeringsbeslut. Totalt i landet har det kommit in knappt 33 500 ansökningar, varav 958 inom Västernorrland och Jämtland. Länsstyrelsen arbetar för fullt med handläggning av ansökningarna.

Sju länsstyrelser har uppdraget att handlägga och fatta beslut om stödet. Länsstyrelsen Västernorrland hanterar ansökningar om stöd för fastigheter i Jämtlands och Västernorrlands län. Förordning om statligt stöd där vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, gäller till 31 december 2020.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen fattar, med anledning av nya coronaviruset.

Regeringens information till företagarelänk till annan webbplats

Tillväxtverket har samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

verksamt.selänk till annan webbplats

På Jordbruksverkets webbplats finns frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör jordbruk, fiske och landsbygd.

Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Lönegaranti är ett skydd för dig som arbetstagare när din arbetsgivare har gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Lönegaranti

För dig som vill bilda en ny stiftelse eller förvaltar en stiftelse och undrar om eller hur det eventuellt påverkas av pandemin, finns tillägget Vanliga frågor och svar med anledning av covid-19 på sidan för Stiftelser.

Stiftelser

Livsmedel, jordbruk och veterinär

Aktuella artiklar som rör livsmedel, jordbruk och veterinär:

Ökade risker med att köpa hund i coronatiderlänk till annan webbplats

Du är ansvarig för dina djur om du blir sjuk

Livsmedelsproduktionen i länet: Intresset för lokal mat fortsätter öka

Läs om anpassning av fältkontroller under rådande pandemi på sidan för Jordbrukarstöd.

Jordbrukarstöd

Sociala frågor

Enligt ett tidigare regeringsuppdrag skulle länsstyrelserna, utifrån kommunernas bedömning, sammanställa eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av coronapandemin. Lägesbilderna skulle även sammanfatta kommunernas planerade, eller redan vidtagna, åtgärder med syfte att minska riskerna.

Sammanställningen av social problematik och utsatthet rapporterades in vid två tillfällen. En gång i slutet på juni 2020 och en 30 september 2020.

Uppdraget samordnades av Länsstyrelsen i Halland och genomfördes i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

Läs regeringens pressmeddelande om detta uppdrag.länk till annan webbplats

Artikel: Ny rapport belyser social problematik och utsatthet med koppling till covid-19länk till annan webbplats

En ökad isolering kan leda till utsatthet och att människors rättigheter kränks på olika sätt. I dessa tider behöver vi därför vara särskilt uppmärksamma och värna samhällets mest utsatta grupper.

I följande artikel kan du se en film och få en sammanfattning av vilket stöd som finns: Stötta särskilt utsatta i en särskild situation

Informationsmaterial utifrån risken för ökad utsatthet på grund av coronaviruset finns på sidan för Social hållbarhet.

Social hållbarhet

Om pågående integrationsprojekt

Information till projektägare med anledning av coronapandemin och pågående integrationsprojekt, finns på sidan för Integration.

Integration

För dig som privatperson

Under rådande situation går det att begära anstånd om senare kremering och askspridning. Detta görs hos Skatteverket, men mer information finns på sidan Sprida ut aska.

Sprida ut askalänk till annan webbplats

Länsstyrelsen följer myndigheternas riktlinjer, anpassar verksamheten och förstärker informationsinsatser till besökare vid de större besöksanläggningarna i vår nationalpark och våra reservat.

Läs om vad du behöver tänka på när du vistas i naturen på Vistas i naturen under coronapandemin. Där finns också information om vår digitala naturvägledning.

Vistas i naturen under coronapandemin

På Svenska Jägareförbundets webbplats finns rekommendationer för jakt under coronapandemin.

Covid-19 - rekommendationer till medlemmar och organisationer, skjutbanor med fleralänk till annan webbplats (Svenska Jägareförbundets webbplats)

Andra uppdrag till länsstyrelsen med anledning av coronapandemin

Regeringen har avsatt medel för utökad provtagning och även gett länsstyrelserna uppdraget att skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i, storskalig provtagning för covid-19.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån regionens behov, bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för testning av alla med symtom. Vilken roll länsstyrelserna i landet får kan skilja sig beroende på regionens behov i aktuellt län.

Upparbetad kontakt och redovisning i lägesbilden

Det finns en upparbetad kontakt mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland om behov skulle uppstå. I dagsläget finns det inget uttalat behov från regionens sida gällande länsstyrelsens stöd i detta uppdrag.

Provtagningskapaciteten i länet ska också rapporteras regelbundet. Redan nu finns ett fungerande arbete i länet med att skapa en regional lägesbild. Lägesbilden skickar Länsstyrelsen Västernorrland vidare till regeringen och nationella myndigheter. Mer om vårt arbete med lägesbilden finner du längre ned på den här webbsidan.

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19länk till annan webbplats (Regeringens webbplats)

Sedan april 2020 ligger ett uppdrag hos länsstyrelserna där syftet är att hjälpa kommunerna i att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det finns en överenskommelse i länet om att dela med sig utifrån behov och tillgång.

Länsstyrelserna har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19. Planen ska utgå från ett antal scenarior som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Planen för dessa insatser ska redovisas till regeringskansliet den 31 januari 2021.

Äldre uppdrag inom plan för nya utbrott:

Artikel: Plan för hantering av nya utbrott av Covid-19 i Västernorrland

Nationell plan för hantering av nya utbrott, artikel: Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19länk till annan webbplats

Vi är flera aktörer som samarbetar

Region Västernorrland är ansvarig organisation för smittskydd i länet men flera organisationer samarbetar och arbetar tillsammans för att minska smittspridningen, underlätta i logistikfrågor och sprida information till allmänheten.

Regelbundna avstämningar, gemensam lägesbild och fördelning av skyddsutrustning är exempel på hur samarbetet ser ut i just den här krisen.

Länsstyrelsen är sammanhållande myndighet i länet vid sådana samverkansfrågor. Region Västernorrland har en viktig roll i vår samverkan, precis som länets kommuner, men även räddningstjänsten, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Migrationsverket och Trafikverket finns representerade. Genom regelbundna avstämningar samverkar länsstyrelsen även med andra aktörer i länet, då med fokus på länets näringsliv, livsmedelskedja, arbetsmarknad, människors hälsa och andra sociala konsekvenser av coronaviruset. Samverkan är nödvändig för att vi ska kunna se helheten och få en större kraft i vårt krisarbete.

Ett specifikt ansvar som länsstyrelsen har, vid sidan av att skapa förutsättningar för samarbete, är att sammanställa länets lägesbild, det vill säga en beskrivning av situationen i vårt län. Beskrivningen utgår från hur situationen ser ut för tillfället, vilket gör att läget kan ändras från vecka till vecka. Beskrivningen bygger på information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer.

Lägesbilden beskriver situationen för områden som liv och hälsa, hur ekonomi och näringsliv drabbas, hur mänskliga fri- och rättigheter och rättssäkerheten påverkas och hur samhället fungerar i stort.

Vi skickar lägesbilden till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På så sätt blir vår regionala lägesbild en del av den nationella helheten. Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet under coronapandemin.

Regional utvärdering av den gemensamma hanteringen av covid-19 i länet

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på samtliga delar av Västernorrlands län där en fungerande samverkan mellan länets aktörer har varit avgörande för att begränsa pandemieffekterna för länets invånare.

En gemensam utvärdering av hur covid-19 har hanterats i samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och kommunerna Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Timrå och Kramfors, har därför genomförts med fokus på tidsperioden mars till augusti 2020.

Det var viktigt att redan under hösten 2020 följa upp och utvärdera hanteringen för att säkerställa ett lärande samt för att motiv till ställningstaganden och beslut inte ska falla i glömska. Ansatsen att ringa in utmaningarna utifrån ett 360-graders samverkansperspektiv har varit särskilt värdefull då det långsiktiga resultatet av bekämpandet av pandemin är beroende av just helhetsperspektiv och aktörssamverkan.

Utvärderingen har avgränsats till att specifikt fokusera på de tre områdena 1) Ledning och styrning; 2) Samverkan; och 3) Kommunikation och transparens. Dessa områden har utvärderats mot KPMG:s ramverk för hantering av pandemikriser som grund för utvärderingen av Västernorrlands läns hantering av covid-19. Ramverket är heltäckande och sträcker sig från den initiala preventionsfasen till återgång och återhämtning i samband med en pandemi.

Vidare har utvärderingen ringat in nio centrala samverkansfrågor baserat på datainsamlingen där följande sakfrågor har varit framträdande i samverkan i länet: 1) Skyddsutrustning; 2) Krisledningsorganisation och stabsmetodik; 3) Respektive aktörs roll; 4) Provtagning; 5) Rapportering och lägesbilder; 6) Behandlingsansvar inom vård och omsorg; 7) Skola och utbildning; 8) Besöksförbud äldreboende; 9) Informationsflöden mellan forum.

1) Ledning och styrning i regionens samverkan under hanteringen av covid-19 har organiserats genom de respektive aktörernas lednings- och stabsfunktioner och i regionens nätverk. Generellt noteras att gemensamt beslutsfattande bedöms ha haft en begränsad omfattning under pandemin, där beslut och åtgärder primärt har utförts hos de enskilda aktörerna. Beslutsmandat har funnits på rätt tid och plats när det kommer till verksamhetsfrågor för att hantera snabba åtgärder, dock har det funnits fall där ärenden som kräver beslutsmandat har hamnat i forum som saknat beslutsmandat.

Då regionens samverkan generellt har haft få inslag av aktörsgemensamt beslutsfattande har det funnits situationer där flera har önskat en högre grad av gemensamma inriktningar. De viktigaste lärdomarna innefattar därvid; behov av att ytterligare koordinera aktörernas beredskapsplaner, upprätta tydligare kriterier för när gemensamma beslut bör tas och när beslut bättre tas lokalt, renodla krisledningsorganisationens mandat för att undvika dubbla beslutsstrukturer.

2) Samverkan i länet har till stor del skett via de nätverk som har etablerats mellan aktörerna där stora samverkansfrågor i olika utsträckning har hanterats i strukturerad dialog och kunskapsutbyten. Involvering av relevanta aktörer och individer i dessa grupperingar har vuxit fram med tiden, vilket har givit ett behov av en tydlig översikt över länets samverkansforum. Generellt noteras att gränssnitten mellan aktörerna i flera frågor har varit otydliga, vilket har medfört en hög grad av lokal hantering. Samverkan och samordning har i första hand varit ett stöd ur ett rådgivnings- och kunskapsutbytesperspektiv för enskilda aktörer och funktioner, dock med inslag av enskilda initiativ från enstaka aktörer i syfte att främja ett snabbt beslutsfattande.

Det har i vissa samverkanstrukturer varit otydligt vilka ansvar, roller och mandat respektive aktör har haft då frågor har hamnat i fel forum eller fallit mellan stolarna. De mest centrala lärdomarna inkluderar att; tydliggöra hur operativ respektive aktör ska vara i samverkansfrågor, utse en aktör eller funktion som säkerställer koordinering mellan samverkansforum, definiera respektive forums syfte och beslutsmandat, samt tydliggörande respektive aktörs roll och ansvar i sakfrågornas gränssnitt.

3) Kommunikationen bedöms främst ha hanterats lokalt per aktör men har samverkats ur ett erfarenhets- och informationsutbytesperspektiv. Transparens i form av lägesbilder har hanterats olika hos aktörerna, där bland annat hanteringen av sekretessbelagd information har diskuterats. Informationsöverföringen mellan samverkansstrukturer har inte skett på ett strukturerat sätt där olika respondenter hos aktörerna har upplevt detta olika.

Allmänheten och medias bild av pandemihanteringen från aktörerna bedöms ha varit god där de flesta aktörer har haft en tät kontakt med allmänheten och god relation med media. De mest framträdande lärdomarna inkluderar efterfrågan för gemensamma budskap med fler aktörer, samordning och tydliggörande av lägesrapporteringen till myndigheterna, samt synkronisera kriskommunikationsplaner med uppdatering för långdragna förlopp.

Observera att rapporten begärs ut från diariet. Ange diarienummer: 457-8468-20.

Region Västernorrland ansvarar för smittskyddsfrågor i länet

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats

Information från länets kommuner

Besök din kommuns webbplats för att hålla dig informerad om vad som händer och gäller i din kommun.

Härnösands kommunlänk till annan webbplats
Kramfors kommunlänk till annan webbplats
Sollefteå kommunlänk till annan webbplats
Sundsvalls kommunlänk till annan webbplats
Timrå kommunlänk till annan webbplats
Ånge kommunlänk till annan webbplats
Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats

Kontaktperson för media

Länsråd Daniel Gustafsson,
E-post: daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 073-275 16 37

Pressrum

Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland kan du också skicka e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kontakt