Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Björnjakt 2020

Björn i skogen.

Inför årets björnjakt tilldelas 35 björnar i Västernorrlands län. Det är sänkning med 10 björnar jämfört med fjolårets tilldelning. Främsta anledningen till detta är att senaste beräkningarna från björnforskningen ger en indikation på att länets björnstam minskar.

De två främsta anledningarna till minskningen är sannolikt de senaste årens medvetet höga tilldelningsnivåer på 40-45 björnar på licensjakt. Samt en hög övrig dödlighet på totalt nästan 30 björnar senaste tre åren, främst då påkörningar efter järnväg.

Population på 180-220 björnar

Länsstyrelsens uppdrag och fortsatta strategi är att säkerställa att björnstammens population hamnar inom spannet för länets förvaltningsmål som är ett intervall på 180–220 björnar samtidigt som man inte riskerar att hamna så lågt som miniminivån 150 björnar. En annan viktig strävan för länsstyrelsen är att licensjakt på björn ska vara ett långsiktigt och uthålligt verktyg i länets viltförvaltning. Och riskerar man att få en stam som närmar sig eller understiger länets miniminivå på 150 björnar, är risken stor att licensjakten uteblir helt.

Länsstyrelsen har därför valt att inför årets björnjakt sänka tilldelningen något. En något lägre tilldelning än tidigare år, samt att färre björnar dött av andra orsaker än jakt räknat från oktober 2019, gör att länsstyrelsen anser att 35 björnar är ett väl avvägt antal.

Det här händer i höst

Redan nu till hösten kommer det att genomföras en ny spillningsinventering i länet. Detta sammantaget med nya beräkningar från björnforskningen kommer ge tydliga svar på hur förvaltningen av länets björnstam lyckats och att målet med att minska nuvarande stam efterlevs.

Jakten pågår under tiden 21 augusti–15 oktober dock längst till de tilldelade björnarna är fällda. Länet är indelat i två jaktområden. Område 1; Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner. Område 2; Ånge, Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner. Högst 25 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti–15 september, efter 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen. Anledningen till att länsstyrelsen valt att fortsätta med att dela in länet i två jaktområden är att verka för en jämnare fördelning mellan avskjutningen i kust och inland.

Länsstyrelsen har även i år beslutat att tillåta jakt med åtel. Särskilda bestämmelser gäller för åteljakten. Observera att anmälan om åtel ska ske på särskild blankett och vara inlämnad till länsstyrelsen senast den 30 juni 2020. Länsstyrelsen poängterar i sitt beslut viktigheten i att björnjakten utförs på ett etiskt riktigt sätt genom att följa de regler och riktlinjer som gäller vid björnjakt.

Beslut om licensjakt på björn 2020PDF

För mer information kontakta:

Lars Wiklund, vilthandläggare
Telefon: 0611-34 92 90 eller 073-274 13 78

Kontakt