Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den tobaksfria dagen 31 maj

Idag är det inte bara mors dag. Det är också den tobaksfria dagen skapad av världshälsoorganisationen WHO för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk av alla slag. Årets tema handlar om att skydda barn och ungdomar från tobaksindustrins strategier och tobaksbrukets skadeverkningar.

Av omtanke: Nu är fler utomhusmiljöer rökfria för att skydda barns och ungas hälsa. Uteserveringar och allmänna entréer till exempel.

Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak. I samarbete med bland andra Folkhälsomyndigheten, kommunerna och Region Västernorrland inleds i samband med dagen en kommunikationsinsats om de rökfria utomhusmiljöer som blev lag i fjol.

Rökfri miljö – av omtanke för barnen

Tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. För att skydda barns och ungas hälsa är allt fler utomhusmiljöer nu rökfria:

  • Lekplatser
  • Idrottsanläggningar
  • Uteserveringar
  • Allmänna entréer
  • Busshållplatser
  • Perronger

Mer information på Folkhälsomyndighetens webb om rökfri miljölänk till annan webbplats

Mer information om länsstyrelsens arbete med ANDTSlänk till annan webbplats

Kontakt

Anna Karlsson

Länssamordnare ANDTS-frågor