Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen omfördelning av skyddsutrustning i länet denna vecka – läget försiktigt optimistiskt

Skyddsutrustning för sjukvård

Den här veckan har vi inte behövt göra någon omfördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna, och inte heller någon begäran om nationell tilldelning. Tillgången på skyddsutrustning i länets kommuner har varit tillräcklig. Det är första gången sedan vi påbörjade vårt arbete som vi inte har behövt omfördela.

Sedan närmare en månad tillbaka arbetar länsstyrelsen med att hjälpa kommunerna med att säkra tillgången på skyddsutrustning i länet.
Resurserna av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel är begränsade, därför har vi i länet en överenskommelse om att dela med oss utifrån behov och tillgång.
– Vi gör detta tillsammans i länet, säger Niklas Marklund, en av dem som arbetar med samordningen på Länsstyrelsen Västernorrland.
Om det inte finns möjlighet till omfördelning inom länet gör länsstyrelsen en begäran om nationell tilldelning från Socialstyrelsen.

Ett viktigt skäl till att lagren nu ser bättre ut och att vi inte har behövt omfördela, är att det har börjat komma in leveranser av skyddsmaterial. Upphandlingarna fungerar allt bättre.
– Det har lättat lite och det gör att vi nu börjar känna oss försiktigt optimistiska. Vi håller regelbundet möten kring inköp och upphandling och nu finns det goda kontaktytor mellan inköparna i de olika kommunerna, och bra kommunikation dem emellan, säger Niklas Marklund.

Kontakt