Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den 14 maj är Teckenspråkets dag

En flicka och en kvinna pratar teckenspråk med varandra.

I dag är det Teckenspråkets dag! Den 14 maj 1981 tog riksdagen ett historiskt beslut genom att officiellt erkänna teckenspråket som dövas första språk. Sverige blev därmed det första landet i världen att erkänna teckenspråk som språk. Erkännandet markerar också ett viktigt steg för mänskliga rättigheter eftersom rätten till språk är en central mänsklig rättighet.

Enligt språklagen från 2009 jämställs svenskt teckenspråk med de nationella minoritetsspråken. Det innebär ett förstärkt skydd för teckenspråket samt att staten, regionerna och kommunerna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för teckenspråket.

Länsstyrelsens uppdrag och stödarbete

Länsstyrelsen Västernorrland har uppdrag inom både mänskliga rättigheter och funktionshinderspolitiken. Det innebär att länsstyrelsens ska beakta, belysa och analysera mänskliga rättigheter i den egna verksamheten. Länsstyrelsen samarbetar med Myndigheten för delaktighet för att ge stöd till länets kommuner och Region Västernorrland i det funktionshindersstrategiska arbetet.

Mer information om länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats.

Mer information om länsstyrelsens arbete med funktionshinderspolitiken Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsarbete även under pandemin

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar ständigt med att utveckla vår tillgänglighet. Där ingår alltifrån användandet av klarspråk i vår kommunikation till spridandet av information på minoritetsspråk. Med anledning av den rådande coronapandemin har delar av den information vi själva publicerat teckenspråkstolkats i våra olika kanaler:

Nyhetsartikel: Stötta särskilt utsatta i en särskild situation (Publicerad: 2020-04-02)

Facebook: Länsstyrelsens arbete mot corona (2020-03-18) Länk till annan webbplats.

För allmän teckenspråkstolkad coronainformation hänvisar vi även fortsatt till krisinformation.se och deras sida Information om covid-19 på teckenspråk Länk till annan webbplats..

Kontakt