Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets kommuner fortsätter att hjälpas åt för att säkra tillgången på skyddsmaterial

Skyddsutrustning för sjukvård

Länsstyrelsens arbete med att samordna kommunernas tillgång till skyddsutrustning fortsätter. Det finns fortfarande några materialkategorier där lagernivåerna är knappa. Överföringar av material har därför skett mellan kommunerna i veckan.

– Det känns tryggt att vi i detta uppdrag redan har ett fungerande samarbete i länet. Vi hjälps åt, tar ett gemensamt ansvar och är solidariska så att tillgänglig skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial finns tillgänglig för personal inom vård och omsorg i hela länet, säger Daniel Gustafsson, länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Leveranstiderna för gjorda beställningar är fortsatt osäkra, men bedömningen av tillgången är tillräckligt god på medellång sikt, vilket innebär att Länsstyrelsen Västernorrland inte behöver göra någon beställning i Socialstyrelsens kanaler för nationell tilldelning.

Socialstyrelsen har kommit ut med ett erbjudande om fri handsprit till landets kommuner. Länsstyrelsen har därför lagt en samlad beställning för länets kommuner tidigare i veckan. Leverans beräknas ske i början på nästa vecka.

Kontaktperson:

Daniel Gustafsson, länsråd
Telefon: 073-275 16 37
E-post: daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Kontakt