Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktiga bitar på plats för att säkra skyddsutrustning i länet

Kvinna skriver på karta

Länsstyrelsen har tillsammans med Västernorrlands kommuner och Region Västernorrland tagit viktiga steg i arbetet med att säkra tillgången av skyddsmateriel i hela länet. Vi har en struktur för att kontinuerligt följa utvecklingen. Det finns dock brister lokalt, därför har viss utrusning omfördelats mellan länets kommuner.
- Vårt gemensamma arbete gör att vi kan säkra resursbehoven under en längre period än om varje kommun står ensamma i arbetet med att tillhandahålla skyddsutrustning, det skapar en trygghet både för länets vårdaktörer och invånare, säger Daniel Gustafsson, Länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland.

Våra resurser av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel är begränsade, därför har vi i länet en överenskommelse om att dela med oss utifrån behov och tillgång. Om det inte finns möjlighet till omfördelning inom länet gör länsstyrelsen en begäran om nationell tilldelning från Socialstyrelsen.

Vi arbetar för att hantera akuta brister

Vår bedömning är att det i dagsläget inte råder någon sådan akut brist att vi behöver beställa via Socialstyrelsens akuta kanaler. Viss omfördelning av material har skett mellan några kommuner i länet för att täcka upp de mest akuta bristerna.

- Det finns några materialkategorier där lagernivåerna är mycket låga. Här är dock beställningar gjorda och leveranser på väg. Om leveranserna uteblir kan dock situationen bli mer akut, säger Niklas Marklund, ekonomichef och en av de som samordnar resurshanteringsuppdraget på Länsstyrelsen Västernorrland.

Vi arbetar för att säkra tillgången på sikt

Vi har även jobbat med att få en gemensam bild av det långsiktiga behovet i länets samtliga kommuner, för att säkerställa att kommunerna ska ha trygga förutsättningar för att klara hela pandemiperioden.

Det finns en enighet i kommunerna att jobba med en samordning av inköps- och upphandlingsverksamheten. Länsstyrelsen uppdrag handlar i första hand om att samordna skyddsutrustning mellan kommunerna, men även Region Västernorrland är positiv till samordning.

- Ett konkret exempel på att samordning är att vi denna vecka, i sittande möte, har kunnat fatta beslut om ett större inköp som flera kommuner står bakom, fortsätter Niklas Marklund.

Sammanfattning

  • Vi har nu fått en bra bild av kommunernas situation när det gäller tillgången till materiel.
  • Vi har skapat en struktur för att kontinuerligt följa utvecklingen inom området.
  • Vi har förmedlat viss utrustning mellan länets kommuner.
  • Vi har fattat beslut om inköp.

Kontaktperson

Daniel Gustafsson, Länsråd
Telefon: 073-275 16 37

Kontakt