Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset – läget i länet 2020-04-24

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

På fredag lämnade Länsstyrelsen Västernorrland åter en lägesbild till regeringen. I den samlade bedömningen av läget i Västernorrland ligger påverkansgraden kvar på måttlig nivå.

Länsstyrelsens samordningsstab uppdaterar normalt lägesbilden två gånger i veckan. Kommande vecka sker uppdatering endast på onsdag, den 29 april, då fredagen 1 maj är en helgdag. Rapporterna bygger på information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer.

I den samlade bedömningen av läget i Västernorrland ligger påverkansgraden kvar på måttlig, det vill säga nivå två på en femgradig skala. Ingen av kommunerna rapporterar en högre påverkansgrad än måttlig i sin samlade bedömning under fredagen den 24 april.

- Det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna för att hålla smittspridningen på en hållbar nivå, säger beredskapsdirektör Torbjörn Westman.

Betydande påverkan för människors liv och hälsa

Vi befinner oss fortfarande i ett läge där situationen är ansträngd, främst inom sjukvården och kommunal vård och omsorg. Det beror på personalbortfall och begränsad tillgång på materiel. Region Västernorrland och kommunerna jobbar med att säkerställa att det finns personal.

Det finns smitta på äldreboenden och inom hemtjänsten i flertalet av kommunerna.

Planerade operationer vid sjukhusen är till stor del inställda.

Fördubblad provtagningskapacitet

Region Västernorrland har fördubblat sin provtagningskapacitet sedan i måndags. Det kommer troligen att visa sig i statistiken över antalet identifierat smittade av Covid-19 i Västernorrland.

Bristen på viktiga resurser kvarstår

Region Västernorrland och kommunerna i länet har brist på resurser i form av läkemedel och förbrukningsmateriel.

Länsstyrelsen har nu en bra bild av resursläget gällande sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning hos kommunerna. Via samverkan har vi kunnat omfördela material i länet.

Social oro och våld i nära relation

Den ökade isoleringen i samhället kan leda till särskild social utsatthet. Socialtjänsten och organisationer så som kvinnojouren jobbar intensivt med att stödja personer i en utsatt tillvaro. Dessa verksamheter får färre samtal och har svårt att få kontakt med utsatta. Det är viktigt att vi som medmänniskor stödjer dem i deras arbete.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa besök gärna Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.länk till annan webbplats

Påverkan på näringslivet

Vi har en betydande påverkan i Västernorrlands län gällande varsel, arbetslöshet och näringsliv. Arbetslösheten bland ungdomar ligger på 12,9 procent. Antalet varsel mellan 1 mars och 19 april var 288. Handel och industri är en av de branscher som är hårdast drabbad av varsel och permitteringar.

Information om bekräftade fall hos Region Västernorrland

Se aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län, på Region Västernorrlands webbplatslänk till annan webbplats

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Ta del av uppdaterad och pålitlig information

Följ händelseutvecklingen utifrån pålitliga källor. Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Nedan har vi samlat länkar till pålitliga källor. Länsstyrelsen hänvisar i första hand till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns myndighetens riskbedömning och rekommendationer. På deras Frågor och svar-sida finns mycket information. Webbplatsen uppdateras hela tiden.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV can be found here.länk till annan webbplats

Samlingsplats för krisinformation på krisinformation.se

Krisinformation.selänk till annan webbplats är en samlingsplats för krisinformation från svenska myndigheter.

Om du vill ha uppdaterad information kan du också följa krisinformation.se i sociala medier, till exempel på Facebook, Instagram och Twitter.

Nationellt informationsnummer och sjukvårdsrådgivning

Sök i första hand information i pålitliga, digitala kanaler, se länkar och rekomendationer ovan. Om du ändå har generella frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, där frågor besvaras dygnet runt. Ring bara sjukvårdsrådgivningen 1177 om du har symtom, inte vid allmänna frågor.

Region Västernorrland ansvarig för smittskyddsfrågor

Ur ett regionalt perspektiv är Region Västernorrland ansvarig för smittskyddsfrågor. Region Västernorrland har god beredskap och lokala rutiner för att förhindra och hantera smittspridning.

Mer om hur regionen hanterar covid-19 på Region Västernorrlands webbplats.länk till annan webbplats

Följ Region Västernorrland på Facebooklänk till annan webbplats.

Information från länets kommuner

Besök din kommuns webbplats för att hålla dig informerad om vad som händer och gäller i din kommun.

Härnösandlänk till annan webbplats
Kramforslänk till annan webbplats
Sollefteålänk till annan webbplats
Sundsvalllänk till annan webbplats
Timrålänk till annan webbplats
Ångelänk till annan webbplats
Örnsköldsviklänk till annan webbplats

Reseinformation från Utrikesdepartementet

Reseinformation från Utrikesdepartementet med anledning av utbrottet av coronavirus.länk till annan webbplats

Försäkringskassan för statistik inom socialförsäkring

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats finns officiell statistik inom socialförsäkringsområdet.

Regeringens arbete

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Regeringens information till företagarelänk till annan webbplats

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör