Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra ansökningsomgång för LOVA-bidrag 2020

Vattenkranar med rinnande vatten.

Nu är en ny ansökningsomgång för LOVA-bidrag öppen. Sista ansökningsdag är 30 juni 2020. Projekt som söker bidraget ska kunna avslutas och slutrapporteras senast 30 november 2020.

Kommuner och ideella föreningar kan söka LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen för åtgärder som förbättrar vattenmiljön gällande till exempel övergödning, miljögifter, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt restaureringsåtgärder. Just nu är en extra ansökningsomgång öppen med sista ansökningsdag 30 juni 2020. Ansökningarna kommer att hanteras löpande under perioden, och beslut om bidrag fattas allteftersom så länge det finns medel kvar att fördela ut.

Ansökningar för projekt som planeras starta under 2021 ska vara inlämnade till länsstyrelsen senast den 1 februari 2021.

Läs mer

Läs mer om bidraget och hur du går tillväga med din ansökan på sidan:

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kontakt

Anna Sundeberg

Miljöhandläggare