Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurskyddskontrollerna når viktiga mål

Nyfikna kor tittar in i kameralinsen

Jordbruksverket har i en rapport redovisat länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroller. Ett av målen är att genomföra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller av anmälningsärenden. För Länsstyrelsen Västernorrland är det ett mål vi har nått sedan länge.

– Det ser vi som mycket glädjande. Vi jobbar ständigt med att våra begränsade resurser ska användas på bästa sätt, därför har vi ett stort fokus på att andelen obefogade anmälningskontroller ska vara så låg som möjligt, säger Helén Löfblad, länsveterinär vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Förra året var andelen obefogade anmälningskontroller 28 procent för Västernorrland, vilket är nära det uppsatta, nationella målet på 25 procent.

– Det är bra men vi arbetar ständigt med utveckling av mottagande av ärenden, bedömningar och riskvärderingar. Det är viktiga områden att arbeta med, säger Helén Löfblad.

Målet uppfylldes i hela landet

En stor del av länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroll är anmälningar från allmänheten. För att resurserna ska räcka till behöver länsstyrelserna balansera arbetet med handläggning av anmälningsärenden med kravet på att göra planerade, riskbaserade normalkontroller. Därför finns målet att länsstyrelserna ska genomföra minst lika många normalkontroller som anmälningskontroller. Målet uppfylldes i landet som helhet 2019, vilket är en tydlig förbättring sedan 2018, då målet inte uppfylldes.

Jordbruksverket om djurskyddet i Sverige

Enligt Jordbruksverket är djurskyddet i Sverige generellt sett gott och vi har en djurskyddslagstiftning som ställer högre krav än många andra länder på många områden. Brister förekommer dock och statistiken från kontrollerna visar att de vanligaste bristerna som upptäckts när det gäller lantbrukets djur, är skötselrelaterade. Det kan till exempel vara brister i djurens renhet och i torra och rena liggplatser.

Jordbruksverkets rapport: Djurskyddskontrollen 2019 – En redovisning av länsstyrelsernas arbete Länk till annan webbplats.

Kontakt