Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset – läget i länet 2020-04-15

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

På onsdagen lämnade Länsstyrelsen Västernorrland en ny lägesbild till regeringen. I den samlade bedömningen av läget i Västernorrland ligger påverkangraden kvar på måttlig nivå.

Länsstyrelsens samordningsstab uppdaterar lägesbilden två gånger i veckan, onsdagar och fredagar. Den bygger på rapporter från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer. Lägesbilden uppdateras nästa gång fredag 17 april.

I den samlade bedömningen av läget i Västernorrland ligger påverkansgraden kvar på nivån måttlig, det vill säga två på en femgradig skala, men tre kommuner av sju rapporterar betydande påverkan på kommunen som helhet.

Betydande påverkan för människors liv och hälsa

Nedbrutet i underkategorier råder också betydande påverkan, tre av fem, när det gäller människors liv och hälsa.

– Det beror framför allt på att det tyvärr finns konstaterade fall på flera äldreboenden i länet och inom hemtjänsten i några kommuner. Vi kan också se att mer än hälften av dödsfallen i covid-19 i länet har skett på äldreboenden, säger länsstyrelsens beredskapsdirektör Torbjörn Westman.

Färre inresande till länet i påsk

Länet har just nu en måttlig påverkan på mänskliga fri- och rättigheter i och med att människors rörelsefrihet begränsas.

– Vi ser att många har tagit till sig av information och rekommendationer från ansvariga myndigheter, därför hade vi ett lågt antal inresande till länet under påskhelgen. Siffror visar att vi hade ungefär 90 procent lägre antal inresande än tidigare år, säger Torbjörn Westman.

Fortsatt brist på skyddsutrustning

För samhällets funktionalitet, till exempel inom vård, omsorg och förskola, råder måttlig påverkan på grund av personalbortfall.

Onsdagens lägesbild visar på en fortsatt brist på handsprit och skyddsutrustning. Länsstyrelsen, kommunerna och Region Västernorrland arbetar med en gemensam rutin kring samordning av skyddsutrustning utifrån ett regeringsuppdrag länsstyrelsen fick 3 april. länk till annan webbplats

Det finns en betydande påverkan på länets miljö och ekonomiska värden. Antalet varsel ökar kraftigt i länet, framför allt i hotell- och resebranschen, transporter och byggverksamhet.

Information om bekräftade fall hos Region Västernorrland

Se aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län, på Region Västernorrlands webbplatslänk till annan webbplats.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Ta del av uppdaterad och pålitlig information

Följ händelseutvecklingen utifrån pålitliga källor. Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Nedan har vi samlat länkar till pålitliga källor. Länsstyrelsen hänvisar i första hand till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns myndighetens riskbedömning och rekommendationer. På deras Frågor och svar-sida finns mycket information. Webbplatsen uppdateras hela tiden.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV can be found here.länk till annan webbplats

Samlingsplats för krisinformation på krisinformation.se

Krisinformation.selänk till annan webbplats är en samlingsplats för krisinformation från svenska myndigheter.

Om du vill ha uppdaterad information kan du också följa krisinformation.se i sociala medier, till exempel på Facebook, Instagram och Twitter.

Nationellt informationsnummer och sjukvårdsrådgivning

Sök i första hand information i pålitliga, digitala kanaler, se länkar och rekomendationer ovan. Om du ändå har generella frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, där frågor besvaras dygnet runt. Ring bara sjukvårdsrådgivningen 1177 om du har symtom, inte vid allmänna frågor.

Region Västernorrland ansvarig för smittskyddsfrågor

Ur ett regionalt perspektiv är Region Västernorrland ansvarig för smittskyddsfrågor. Region Västernorrland har god beredskap och lokala rutiner för att förhindra och hantera smittspridning.

Mer om hur regionen hanterar covid-19 på Region Västernorrlands webbplats.länk till annan webbplats

Följ Region Västernorrland på Facebooklänk till annan webbplats.

Information från länets kommuner

Besök din kommuns webbplats för att hålla dig informerad om vad som händer och gäller i din kommun.

Härnösandlänk till annan webbplats
Kramforslänk till annan webbplats
Sollefteålänk till annan webbplats
Sundsvalllänk till annan webbplats
Timrålänk till annan webbplats
Ångelänk till annan webbplats
Örnsköldsviklänk till annan webbplats

Reseinformation från Utrikesdepartementet

Reseinformation från Utrikesdepartementet med anledning av utbrottet av coronavirus.länk till annan webbplats

Försäkringskassan för statistik inom socialförsäkring

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats finns officiell statistik inom socialförsäkringsområdet.

Regeringens arbete

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör