Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska samordna skyddsutrustning för Västernorrlands kommuner

Skyddsutrustning för sjukvård

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången av skyddsutrustning, provtagningsmaterial och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19.

- Det finns en akut brist av skyddsutrustning i Sverige och i Västernorrland och frågan om skyddsutrustning måste hanteras genom samverkan. Vi på länsstyrelsen ska samordna och strukturera arbetet med bästa förmåga utifrån rådande läge för att kunna bidra till att tillgänglig skyddsutrustning finns tillgänglig för personal inom vård och omsorg i hela länet, säger Daniel Gustafsson, länsråd Länsstyrelsen Västernorrland.

Rutiner för hur uppdraget ska genomföras

Länsstyrelsen tillsammans med länets sju kommuner och Region Västernorrland arbetar i nuläget med att ta fram rutiner för hur uppdraget ska genomföras, i nuläget ser processen ut enligt följande:

  • En gång per vecka begär Länsstyrelsen in underlag om antal smittade per kommun och deras tillgång och behov av skyddsutrustning.
  • Länsstyrelsen gör en bedömning om eventuell omfördelning av befintligt och inköpt sjukvårdsmateriel i länet utifrån antal smittade, tillgång och behov.
  • Länsstyrelsens förslag till omfördelning tas upp på en logistikberedning. Solidaritet mellan kommunerna är ett centralt ingångsvärde i överenskommelsen.
  • Om det inte finns möjlighet till omfördelning inom länet gör länsstyrelsen en begäran om nationell tilldelning från Socialstyrelsen.
  • Länsstyrelsen verkar också för att inköp till kommunerna och regionen samordnas. När utrustning har upphandlats och levererats så fördelas den efter behov enligt ovan.

"Hjälpas åt och vara solidariska"

- Det finns många utmaningar med uppdraget att samordna skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial, men det känns positivt med den viljeriktning som kommunerna och regionen har att hjälpas åt och vara solidariska i den samhällskris vi befinner oss i just nu, säger Daniel Gustafsson länsråd Länsstyrelsen Västernorrland

Under kommande dagar fortsätter arbetet med att fastställa operativ rytm och konkreta rutiner för uppdraget. Länsstyrelsen har en särskild bemanning i staben som från och med nu arbetar heltid med uppdraget i dialog med kommunerna och regionen.

Kontaktperson:

Daniel Gustafsson, länsråd
Telefon: 073-275 16 37
E-post: daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Kontakt