Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lansering av webbplats för våld i nära relation

I världen i dag och i vårt län är pressen stor på oss alla, men den är särskilt stor för människor som lever i en utsatt situation. Ökad isolering kan leda till särskild social utsatthet, inte minst för den som lever i våld. Som ett led i att minska utsattheten lanserar nu Länsstyrelsen Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland en webbplats som vänder sig till

  • den som vill lämna en utsatt situation
  • den som vill sluta utöva våld
  • den som vill hjälpa andra

Besök den nya webbplatsen - Västernorrland mot våld Länk till annan webbplats.

– Vi måste se de barn och vuxna som far mest illa av att de sociala kontakterna minskar.
Att finnas som medmänniska kan handla om att säga några uppskattande ord som visar att ”någon ser mig”. Det kan göra att den utsatta situation man lever i blir mer uthärdlig, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Möjligheten att få stödjande samtal och söka hjälp, eller att vid ett akut läge söka skydd, försvåras av den isolering som coronaviruset skapar.
– Representanter från länets kvinnojourer säger att ”det är kusligt och oroväckande”, att det i stort sett inte ringer någon till deras telefoner i dagsläget, säger Hannah Kejerhag Oldenmark.

Kunskap kan leda till förändring

Det är också viktigt att sprida kunskap om vad våld faktiskt är. För våldsutsatta barn och vuxna, samt för personer i deras närhet, kan kunskap vara ett stöd eller en väg till en förändring.

Länsstyrelsen och Kommunförbundet Västernorrland har därför tagit fram en gemensam webbplats för att samla information till allmänheten om hur våldet kan se ut, vilka konsekvenser det kan få och vilka vägar som finns till stöd och hjälp.

Denna webbplats är också en del av den länsgemensamma samverkan som finns för de ytterst ansvariga för stöd och skydd för våldsutsatta, länets kommuner, polis, åklagare och hälso- och sjukvård. Webbplatsen är under utveckling men går att nå för att få mer information om våld och stödkontakter.

Webbplatsen är en av flera insatser som vi nu gör för att uppmärksamma och därmed minska utsattheten, samt för att stötta andra myndigheter och länets kommuner i deras viktiga arbete.

Mer information


www.vasternorrlandmotvald.se Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Hannah Kejerhag Oldenmark
070-190 27 35
hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se


Kontakt