Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den 8 april är det romernas internationella dag

Romsk flagga

Romerna är en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. I dag, den 8 april, firas romernas internationella dag över hela världen. Då hissar länsstyrelsen den romska flaggan.

Romer är en av Europas äldsta etniska minoriteter. Under århundraden har romerna utsatts för allvarlig diskriminering och är fortfarande en av de mest utsatta grupperna i Europa.

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen i London 1971.

Trots att romerna är splittrade geografiskt finns det gemensamma symboler som förenar. Flaggans blåa färg symboliserar himlen, den gröna jorden och hjulet vandringen från Indien (romernas framåtskridande).

Sveriges nationella minoriteter

1999 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Samma år erkände riksdagen fem nationella minoriteter och deras språk. Sveriges erkända nationella minoriteter är romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Regeringens minoritetspolitik omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Länsstyrelserna ska samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Mer läsning

Kontakt

Hennie Ivarsson

Utvecklare mänskliga rättigheter