Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stötta särskilt utsatta i en särskild situation

En ökad isolering och distansering kan leda till utsatthet och att människors rättigheter kränks på olika sätt. I dessa tider behöver vi därför vara särskilt uppmärksamma och värna samhällets mest utsatta grupper.

Situationen med covid-19 påverkar allas vardag, barn som vuxnas. Våra dagliga rutiner förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. Detta går också att se i lägesbilden som länsstyrelsen sammanställer.

I lägesbilden rapporterar kommunerna till exempel att de har ett ökat personalbortfall inom framför allt vård och omsorg samt skola. Det sker också förändringar inom verksamheter på grund av sjukskrivningar och nationella direktiv. Det gäller bland annat trygghetsboenden, bibliotek, fritidsgårdar och viss förskoleverksamhet.

– Nu och en tid framöver är det extra viktigt att vi stöttar och hjälper varandra, genom att till exempel ringa ett extra telefonsamtal och ta dig tid att prata med den som behöver. Allt behöver vi inte ställa in, vi kan också ställa om, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna finns bland annat mänskliga rättigheter. Att få tillgänglig information är både en mänsklig rättighet, och en förutsättning för att kunna skydda sig själv och andra.

Vi har nedan samlat länkar till information om covid-19 på flera olika språk, i tillgängliga format och som är särskilt anpassad för barn.

Andra språk, inklusive nationella minoritetsspråk

Hos informationsverige.selänk till annan webbplats

Information på flera språk

Hos krisinformation.selänk till annan webbplats

Information på teckenspråk, lätt svenska, piktogrambilder och andra format

På Myndigheten för delaktighets webbplats länk till annan webbplats

Tips på hur du kan prata med barn om covid-19länk till annan webbplats

Tips hos Rädda barnenlänk till annan webbplats

Hjälptelefoner vid våld och förtryck

En annan mänsklig rättighet är att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Ändå finns det många vuxna och barn som tvingas leva i våldsamma relationer.

– Barnen är särskilt utsatta. Vi vuxna behöver därför ta ett större ansvar och uppmärksamma barn som på olika sätt påverkas av situationen som coronaviruset skapar. Det finns också flera hjälptelefoner och många har utökat sitt stöd till utsatta med anledning av covid-19, säger Susanna Elmberger, Enheten för social hållbarhet.

Kvinnofridslinjen

Webbplats: www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats

Telefon: 020-50 50 50

Finns på flera språk. Kvinnofridslinjen har ännu inte sett en ökning av samtal till stödtelefonen men de följer utvecklingen noga och har beredskap för ett ökat tryck. Målsättningen är att fortsätta ha stödtelefonen öppen dygnet runt, året runt.

Nationella kompetensteamet för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Webbplats: www.hedersfortryck.selänk till annan webbplats

Telefon: 010-223 57 60

Stödtelefonen har utökade öppettider för att möta yrkesverksammas behov av rådgivning. Öppettider: vardagar klockan 08.00 till 16.00, så länge behov finns.

Bris, Barnens rätt i samhället

Webbplats: www.bris.selänk till annan webbplats

Telefon: 116 111

Bris har utökat öppettiderna i stödkanalerna för barn med ytterligare tre timmar på vardagar. Öppettiderna kommer att förlängas etappvis och målet är att Bris från 2021 ska erbjuda stöd till barn och unga dygnet runt.

Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen

Webbplats: www.rodakorset.selänk till annan webbplats

Telefon: 0771-900 800

Öppettider måndag till fredag klockan 12.00 till 16.00.

Samlade kvinno- och tjejjourer

Webbplats: www.unizon.selänk till annan webbplats

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. Finns tillgängliga på chatt, mejl och telefon. Vissa kvinno- och tjejjourer har utökad kapacitet på sina chattar.

Jagvillveta.se

Webbplats: www.jagvillveta.selänk till annan webbplats

En informationsplattform om bland annat vad som är brottsligt, hur man kan känna om man blivit utsatt brott och var man kan få hjälp.

Länsstyrelsen arbetar ständigt med frågor som rör våld i nära relationer.

Kontakt

Susanna Elmberger

MR-utvecklare