Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset - läget i länet 2020-04-01

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

I dag har länsstyrelsen uppdaterat lägesbilden till regeringen. Läget i länet bedöms just nu som att vi har en måttlig påverkan, det är steg två på en femgradig skala som går från "ingen påverkan" till "kritisk påverkan". Regionen och kommunerna i länet upplever ett fortsatt ansträngt läge med personalbrist och brist på resurser.

Lägesbilden bygger på rapporter som vi regelbundet hämtar in från Region Västernorrland, kommunerna och andra aktörer. Syftet med att sammanställa lägesbilder för länet är att vi ska göra rätt prioriteringar och ha ett bra underlag för planering. Vi rapporterar även direkt till Regeringen och MSB för att de ska få en så bra bild som möjligt av läget i landet.

Region Västernorrland

Det råder fortsatt stabsläge lokalt, och sedan i fredags har de gått upp i förstärkningsläge regionalt. Regionen ökat kapaciteten för att kunna hantera fler smittade på sjukhusen i länet genom fler IVA-platser och särskilda vårdplatser för smittade patienter. Det är inte längre lika stor belastning på telefonrådgivningen, smittskydd, infektionsklinik samt vårdhygien. Sedan tidigare är planerade operationer som kan vänta inställda på grund av befarad materielbrist.

Kommunerna

 • Ökad arbetsbelastning på vissa funktioner, ansträngd organisation och medarbetare. Det sker en förändring av verksamheter på grund av sjukskrivningar och nationella direktiv. Det gäller bland annat trygghetsboenden, bibliotek, fritidsgårdar och viss förskoleverksamhet. Mycket tid går åt för att planera för ytterligare konsekvenser.
 • Ökat personalbortfall inom framförallt vård–omsorg och skola.
 • I någon kommun genomförs Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen med begränsat antal deltagare. Allmänhet hänvisas till webb/radio.
 • Ekonomiska problem för företag i nuläget och extremt stora problem på längre sikt.
 • Fortsatt stor brist på skyddsutrustning.
 • Sedan förra veckan har vissa statliga servicekontor stängt.
 • Planeringen för att vara beredda vid en eventuell skolstängning fortsätter.
 • Fortsatt tryck på IT på grund av distansarbete.
 • Sedan tidigare är besöksförbud infört på särskilda omsorgsboenden.
 • Distansutbildning gäller fortsatt för de flesta gymnasieeleverna i länet, samt vuxenutbildning, högskolor och universitet.
 • I länet pågår samverkan kring stöd med inköp och hemleverans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att de som är 70 år och äldre bör hålla sig i hemmet och undvika sociala kontakter.
 • Allmänna förskolan för de som har 15 timmar/vecka pausas för närvarande i vissa kommuner.

Räddningstjänsten

Medelpads och Höga kusten Ådalens stationer har sedan tidigare infört besöksförbud på stationerna och upphört med externa besök och utbildningar för att minimera smitta hos personalen. Undantag från detta är bland annat myndighetsutövning. Räddningstjänsten åker inte längre på IVPA-larm (i väntan på ambulans) på grund av smittorisken.

Nuläge och påverkan

Antalet bekräftade smittade i länet är nu 46 stycken, tio vårdas på sjukhus och en person har avlidit (uppdaterad 31mars kl. 14.00). Det ses dock som en liten samhällspridning. Det finns nu smittspridning på ett äldreboende i länet. Även smittad personal inom hemtjänsten i en av länets kommuner. Där finns risk för att brukare även kan ha blivit smittade.

Samtliga aktörer i länet är i stabsläge. Det sker utifrån läget en planering gällande omfördelning av vårdplatser, en hel del vårdrum har frigjorts för att kunna ges till covid-19-patienter. Skyddsutrustning är ett fortsatt stort problem. I kommunerna råder framför allt brist på handsprit, desinfektionsmedel, munskydd, visir, skyddsmasker och skyddskläder. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med regelbundna logistikberedningar för sjukvårdsmateriel som exempelvis munskydd och visir.

Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna för att mildra ekonomiska konsekvenserna för företagare i länet. Bland annat genom omprioriteringar av offentliga stödmedel och åtgärder för att öka företagens likviditet. Landshövdingen Berit Högman genomförde tillsammans med regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund en pressträff i går med anledning av situationen.

Rådande rekommendationer

 • Folkhälsomyndigeten förtydligade i dag, 1 april, de allmäna råden: Håll avstånd och ta personligt ansvar.länk till annan webbplats
 • Från och med i dag, 1 april, kommer det inte vara möjligt att ta ut mer läkemedel från apoteken än vad du behöver för en period på tre månader. Det har regeringen beslutat efter att efterfrågan på läkemedel ökat kraftigt den senaste tiden.
 • Regeringen har den 31 mars beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft i dag.
 • Folkhälsomyndigheten fick den 31 mars ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur fler ska kunna testas för covid-19.
 • Från och med i söndags, 26 mars, får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen den 27 mars.
 • Ny nationell riktlinje presenterades den 24 mars av Folkhälsomyndigheten, gällande restauranger och kaféer från den 25 mars. De ska vidta särskilda åtgärder för att minska trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Vi bör fortsatt undvika att resa inom landet, särskilt till storstadsområdena, om det inte är nödvändigt. Länsstyrelsen står i sedan en tid i kontakt med Din tur för samverkan kring eventuell framtida kollektivtrafikpåverkan. All flygrafik till och från Höga Kusten Airport har sedan en tid ställts in. Bra flyg har ställt in alla avgångar till och från Sundsvall. Och Y-buss har ställt in all trafik mellan Stockholm och Sundsvall till och med den 27 april.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör