Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset - läget i länet 2020-03-27

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

I förmiddags höll länsstyrelsen en regional samverkanskonferens. Läget i länet bedöms just nu som att vi har en måttlig påverkan, det är steg två på en femgradig skala som går från "ingen påverkan" till "kritisk påverkan". Region Västernorrland är mest belastad. Länsstyrelsen, kommunerna och räddningstjänst förbereder för ett större personalbortfall. Nya provtagningsrutiner hos Region Västernorrland är införda. Kommuner i länet har påbörjat stödinsatser gentemot företag som påverkats av olika rekommendationer/åtgärder och dess följder. Två konstaterade fall av smitta finns på ett äldreboende i länet.

Lägesbilden bygger på rapporter som vi regelbundet hämtar in från Region Västernorrland, kommunerna och andra aktörer. Syftet med att sammanställa lägesbilder för länet är att vi ska göra rätt prioriteringar och ha ett bra underlag för planering. Vi rapporterar även direkt till Regeringen och MSB för att de ska få en så bra bild som möjligt av läget i landet.

Region Västernorrland

Det råder fortsatt stabsläge lokalt, och i dag, fredag, har de gått upp i förstärkningsläge regionalt. Rutiner och lokaler för att hantera misstänkt smittade, i väntan på ev transport till Sundsvall vid påvisad smitta, finns nu på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik. Mottagningstält är uppsatta utanför akutmottagningarna.
Arbete pågår för att tillskapa Covid-19-avdelningar även på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik. Det är fortsatt stor belastning på telefonrådgivningen, smittskydd, infektionsklinik samt vårdhygien. Planerade operationer som kan vänta är inställda på grund av befarad materielbrist.

Kommunerna

 • Ökad arbetsbelastning på vissa funktioner, ansträngd organisation och medarbetare. Det sker en förändring av verksamheter på grund av sjukskrivningar och nationella direktiv. Det gäller bland annat trygghetsboenden, bibliotek, fritidsgårdar och viss förskoleverksamhet. Mycket tid går åt för att planera för ytterligare konsekvenser.
 • Ökat personalbortfall inom framförallt vård – omsorg och skola.
 • Brist på skyddsutrustning.
 • Ökat tryck på IT.
 • Ekonomiska problem för företag i nuläget och extremt stora problem på längre sikt.
 • Sedan tidigare i veckan har vissa statliga servicekontor stängt.
 • Planering fortgår för att vara beredda vid en eventuell skolstängning.
 • Sedan tidigare är besöksförbud infört på särskilda/omsorgsboenden.
 • Distansutbildning gäller fortsatt för de flesta gymnasieeleverna i länet, samt vuxenutbildning, högskolor och universitet.
 • I länet pågår samverkan kring stöd med inköp och hemleverans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att de som är 70 år och äldre bör hålla sig i hemmet och undvika sociala kontakter.
 • Allmänna förskolan för de som har 15 timmar/vecka pausas för närvarande i vissa kommuner.

Räddningstjänsten

Medelpads och Höga kusten Ådalens stationer har infört besöksförbud på stationerna och upphört med externa besök och utbildningar för att minimera smitta hos personalen. Undantag från detta är bland annat myndighetsutövning.

Nuläge och påverkan

Under torsdagen var det cirka 2 800 konstaterade fall i Sverige. 66 har avlididit till följd av covid-19 och medelåldern ligger på 83 år. Stockholm är utan jämförelse värst drabbat i Sverige.
Här i länet ligger vi långt efter i händelseutvecklingen i jämförelse med andra län. Antalet bekräftade smittade är fortfarande på en låg nivå: 21 stycken under torsdagen, varav tre har vårdats på sjukhus (uppdaterad den 27 mars klockan 11.10). Det ses dock som en liten samhällspridning. Det finns även konstaterad smitta, två personer, på ett äldreboende. Misstänkt smitta även hos personalen där.

Det sker utifrån läget en planering gällande omfördelning av vårdplatser, en hel del vårdrum har frigjorts för att kunna ges till Covid-19-patienter. Skyddsutrustning är ett fortsatt problem. Erbjudande om alternativa lösning från företagare i länet kommer till Regionen.

Samtliga aktörer i länet är i stabsläge. Länsstyrelsen har skickat ut behov- och resursinventering av framförallt skyddsutrustning till kommunerna.

Rådande rekommendationer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen den 27 mars.

Ny nationell riktlinje presenterades av Folkhälsomyndigheten i tisdags gällande restauranger och kaféer från den 25 mars. De ska vidta särskilda åtgärder för att minska trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.

Vi bör fortsatt undvika att resa inom landet, särskilt till storstadsområdena, om det inte är nödvändigt. Länsstyrelsen står i kontakt med Din tur för samverkan kring eventuell framtida kollektivtrafikpåverkan. All flygrafik till och från Höga Kusten Airport har ställts in. Sedan tidigare har det meddelats att Bra flyg ställer in alla avgångar till och från Sundsvall. Och Y-buss har ställt in all trafik mellan Stockholm och Sundsvall till och med den 27 april.

Vad gäller distansarbete så säger Folkhälsomyndigheten att de arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör