Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset - läget i länet 2020-03-24

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

I eftermiddags höll länsstyrelsen en regional samverkanskonferens. Läget i länet bedöms just nu som att vi har en måttlig påverkan, det är steg två på en femgradig skala som går från "ingen påverkan" till "kritisk påverkan". Region Västernorrland är mest belastad. Stab, operativ rytm, samverkansformer etcetera håller på att sättas. Länsstyrelsen, kommunerna och räddningstjänst förbereder för ett större personalbortfall. Företag flaggar för stora problem i nuläget och extremt stora problem på lång sikt.

Lägesbilden bygger på rapporter som vi regelbundet hämtar in från Region Västernorrland, kommunerna och andra aktörer. Syftet med att sammanställa lägesbilder för länet är att vi ska göra rätt prioriteringar och ha ett bra underlag för planering. Vi rapporterar även direkt till Regeringen och MSB för att de ska få en så bra bild som möjligt av läget i landet.

- I länet har vi just nu en måttlig påverkan i nuläget. Med måttlig påverkan menar vi att verksamhet genomförs vissa störningar, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör.

Region Västernorrland

Det är fortsatt stor belastning på telefonrådgivningen, smittskydd, infektionsklinik samt vårdhygien. Sedan tidigare har planerade verksamheter som exempelvis icke akuta operationer, ställts in för att hushålla med skyddsutrustning.

Region Västernorrland ställer samtidigt om för att kunna vårda fler samtidigt – 100 patienter samtidigt och 25 intensivvårdsplatser. Från och med nästa vecka får de även nya provtagningsrutiner i och med att möjligheten att analysera prover då kommer att finnas på Sundsvalls sjukhus. De prioriterar provtagning av personer som är i behov av vård på sjukhus och personal inom sjukvården och äldreomsorgen med misstänkt covid-19.

Kommunerna

  • Vissa statliga servicekontor har stängt.
  • Planering fortgår för att vara beredda vid en eventuell skolstängning.
  • Sedan tidigare är besöksförbud infört på särskilda/omsorgsboenden.
  • Distansutbildning gäller fortsatt för de flesta gymnasieeleverna i länet, samt vuxenutbildning, högskolor och universitet.
  • I länet pågår samverkan kring stöd med inköp och hemleverans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att de som är 70 år och äldre bör hålla sig i hemmet och undvika sociala kontakter.
  • Allmänna förskolan för de som har 15 timmar/vecka pausas för närvarande i vissa kommuner.

Nuläge och påverkan

Antalet bekräftade smittade är fortfarande på en låg nivå: 17 stycken, varav tre har vårdats på sjukhus (uppdaterad 24 mars klockan 14.00). Det ses dock som en liten samhällspridning på grund av okänd smittkälla.

Region Västernorrland förbereder för mottagande av ett större antal smittade. En stor andel av den kommunala verksamheten har en relativt stor andel frånvaro. De förbereder omflyttning av personal.

Ny nationell riktlinje presenterades av Folkhälsomyndigheten i dag: endast bordsservering tillåts på restauranger och kaféer.

Vi bör fortsatt undvika att resa inom landet, särskilt till storstadsområdena, om det inte är nödvändigt. Länsstyrelsen står i kontakt med Din tur för samverkan kring eventuell framtida kollektivtrafikpåverkan. Sedan tidigare har det meddelats att Bra flyg ställer in alla avgångar till och från Sundsvall. Och Y-buss ställer in all trafik mellan Stockholm och Sundsvall till och med 27 april.

Vad gäller distansarbete så säger Folkhälsomyndigheten att de arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör