Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset - läget i länet 2020-03-20

Bildmontage: Västernorrland markerat på Sverigekarta samt bild på virus.

I förmiddags höll länsstyrelsen en regional samverkanskonferens. Läget i länet bedöms just nu som att vi har en måttlig påverkan, det är steg två på en femgradig skala som går från "ingen påverkan" till "kritisk påverkan". Region Västernorrland är mest belastad. Länsstyrelsen, kommunerna och räddningstjänsten förbereder för ett större personalbortfall. Företag flaggar för stora problem i nuläget och extremt stora problem på lång sikt.

Lägesbilden bygger på rapporter som vi regelbundet hämtar in från Region Västernorrland, kommunerna och andra aktörer. Syftet med att sammanställa lägesbilder för länet är att vi ska göra rätt prioriteringar och ha ett bra underlag för planering. Vi rapporterar även direkt till Regeringen och MSB för att de ska få en så bra bild som möjligt av läget i landet.

- I länet har vi just nu en måttlig påverkan i nuläget. Med måttlig påverkan menar vi att verksamhet genomförs vissa störningar, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör.

Region Västernorrland är mest belastad. Länsstyrelsen, kommunerna och räddningstjänsten förbereder för ett större personalbortfall. Företag flaggar för stora problem i nuläget och extremt stora problem på lång sikt.

Region Västernorrland

Region Västernorrland har ställt in planerade verksamheter som exempelvis icke akuta operationer, för att hushålla med skyddsutrustning. Det är fortsatt stor belastning på telefonrådgivningen, smittskydd, infektionsklinik samt vårdhygien.

Kommunerna

  • I kommunerna är besöksförbud infört på särskilda/omsorgsboenden.
  • Distansutbildning gäller för de flesta gymnasieeleverna i länet, samt vuxenutbildning, högskolor och universitet.
  • I länet pågår samverkan kring stöd med inköp och hemleverans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att de som är 70 år och äldre bör hålla sig i hemmet och undvika sociala kontakter.

Räddningstjänsten

Som samhällsviktig verksamhet kommer Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen att från och med i dag, fredag 20 mars, att införa besöksförbud på sina stationer samt upphöra med externa besök/utbildningar för att minimera smitta hos personalen.

Nuläge och påverkan

Antalet bekräftade smittade är fortfarande på en låg nivå: 14 stycken, varav en vårdas på sjukhus (uppdaterad 19 mars klockan 15.00). Vi har fortfarande ingen konstaterad samhällsspridning i Västernorrland.

Region Västernorrland förbereder för mottagande av ett större antal smittade. En stor andel av den kommunala verksamheten har en relativt stor andel frånvaro. De förbereder omflyttning av personal.

Vi bör undvika att resa inom landet, särskilt till storstadsområdena, om det inte är nödvändigt. Exempel på nationella åtgärder som direkt berör länet är exemepelvis att Bra flyg ställer in alla avgångar till och från Sundsvall. Och Y-buss ställer in all trafik mellan Stockholm och Sundsvall till och med 27 april.

Vad gäller distansarbete så säger Folkhälsomyndigheten att de arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör