Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fokus på de äldsta och sköraste

Delad bild. På bild ett tvättar någon händerna. På bild två finns en äldre person.

Många frågor och perspektiv cirkulerar just nu gällande covid-19. Vår högsta prioritet är att skydda särskilt utsatta grupper och viktiga samhällsfunktioner.

– Enligt Folkhälsomyndigheten ligger fokus nu på att fördröja smittspridning och att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Besöksförbud på vårdavdelningar

Som ett led i att skydda särskilt utsatta har Region Västernorrland infört besöksförbud på sina vårdavdelningar. Läs mer på Region Västernorrlands webbplats.länk till annan webbplats

Det råder också restriktioner för särskilda boenden och äldreboenden i länets kommuner, se information från respektive kommun.

Samtidigt följer länsstyrelsen, och aktörer som länsstyrelsen för dialog med, nationella riktlinjer och rekommendationer för att minska smittspridning.

Alla behöver bidra

– Nu behöver alla bidra. I första hand gäller det att följa rekommendationer från nationella myndigheter och Region Västernorrland, säger Torbjörn Westman.

Minska smittspridningen genom att följa gällande rekommendationer och belasta inte samhällsfunktioner i onödan. Har du allmänna frågor ska du först leta information i pålitliga, digitala kanaler som på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats och på krisinformation.selänk till annan webbplats.

  • Ring bara det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar informationen på ovan nämnda webbplatser.
  • Ring bara 1177 om du har sjukdomssymptom.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Välj bekräftade källor och dela inte obekräftad information.

Så arbetar organisationer i länet

Länsstyrelsen och andra aktörer i länet följer händelseutvecklingen noga och är förberedda för en förändrad situation. Vi agerar utifrån rekommendationer från ansvariga myndigheter och gör bedömningar anpassade till situationen i länet.

Flera organisationer i länet samarbetar och arbetar tillsammans för att minska smittspridningen och för att sprida relevant information till allmänheten. Detta sker framför allt i redan befintliga nätverk. Samtliga organisationer arbetar samtidigt med frågan utifrån sina specifika uppdrag.

Läs också viktigt att veta om coronaviruset på vår webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt