Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Integrationsnätverk i länet hbtq-certifieras

På bilden står det pressmeddelande.

Sedan i höstas har 30 personer som arbetar med integrationsfrågor i länets sju kommuner gått en utbildning som ska leda till en hbtq-certifiering. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hbtq för att ytterligare öka kvaliteten i mottagandet av nyanlända.

– Hbtq-utbildningen hålls av RFSL och är en del av länsstyrelsens arbete med integrationsfrågor och mänskliga rättigheter i länet, där utvecklingsmedel används för att finansiera utbildningen, säger Göran Schmidt, enhetschef på länsstyrelsen.

Hbtq är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter och allas lika värde, vilket är orsaken till att man vill öka kunskapen om ämnet, för att sedan kunna bemöta asylsökande och nyanlända på bästa sätt. Många som kommer till Sverige, kommer från delar av världen där man inte har kunnat leva öppet som hbtq-person. Därför är hbtq ett viktigt ämne att kunna hantera när man arbetar med mottagandet av nyanlända.

– FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” För oss som går den här utbildningen har det blivit tydligt att detta dessvärre är en sanning med modifikation. Verkligheten är inte alltid regnbågsfärgad och tolerant utan grådaskig med inskränkta inslag. Därför behöver vi våga utmana, utbilda och utveckla den värld vi befinner oss i. Om vi vågar vägra gilla läget, då kommer vi längre än vad vi tror, säger Sylvia Pedersen, enhetschef Sollefteå kommun.

– Vi i Sundsvall, som arbetar med att stötta nyanlända till att bli och känna sig inkluderade i samhället, har valt att förkovra oss ytterligare i hbtq-frågorna. Behovet och viljan av att kunna möta de nyanlända på deras egna villkor är viktiga för oss. Vi är mycket glada över att vi fått möjligheten att, via länsstyrelsen, ta del av utbildningen som vi anser ytterligare kommer att förbättra kvalitén på vårt integrationsarbete, säger Pia Söderlund, verksamhetschef Sundsvalls kommun

Kontaktpersoner

Sara Brundin, integrationsutvecklare Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 072-241 02 46
Sylvia Pedersen, enhetschef försörjningsstöd Sollefteå kommun
Telefon: 070-207 36 80
Pia Söderlund, verksamhetschef integration Sundsvalls kommun
Telefon: 073-275 48 00

Fakta

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Länsstyrelsen delar ut utvecklingsmedel inom integrationsområdet, det utvecklingsmedel som är aktuellt i detta fall är §37 och syftar till att utveckla mottagandet av nyanlända i länet, läs mer om det på sidan Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända.

Kontakt