Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kunskap till kommunerna om beredskapen för covid-19

Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland, och Torbjörn Westman, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västernorrland

Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland, och Torbjörn Westman, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen Västernorrland höll tillsammans med Region Västernorrland i dag ett informationsmöte för länets kommuner. Mötet hölls för att informera tjänstemän i kommunerna om hur region och länsstyrelse arbetar med beredskap för en eventuell smittspridning av coronaviruset.

Kommunernas beredskapssamordnare och kommunikatörer fanns bland de inbjuda som fick höra om nationella riktlinjer, Region Västernorrlands planering och hur länsstyrelsen arbetar med coronafrågan.

– Som länsstyrelse är vi ansvariga för att samordna insatser vid större samhällsstörningar och därför brukar vi ordna möten som detta när vi ser en risk att något ovanligt kan komma att hända. Vid en eventuell smitta är det också viktigt att vi har välinformerade medarbetare i offentlig sektor som kan hjälpa till så att rätt information når våra invånare, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västernorrland.

God beredskap

– Vi har inget konstaterat fall av covid-19 i Västernorrland, men vi planerar och förbereder oss för att så kan bli fallet. Vår beredskap är god, säger Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland.

För att invånare ska kunna ställa sina frågor om coronaviruset finns telefonnumret 113 13. Dit kan alla med funderingar ringa. Om någon invånare varit i Kina, Hong Kong, Sydkorea, Iran eller norra Italien och inom 14 dagar blir sjuk med feber, hosta eller andnöd, ska personen ringa 1177.

Sakliga och korrekta källor

– Det är viktigt att vi inte får eventuellt smittade in i väntrum. Finns misstanke om covid-19, så är ett samtal till 1177 den rätta vägen till vård, säger Hans Boman.

– Vi har förståelse för att många känner oro och det är viktigt att följa och ta del av information från sakliga och korrekta källor som folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. och 113 13. På Region Västernorrlands Länk till annan webbplats. och länsstyrelsens Länk till annan webbplats. webbplatser finns också bra information, säger Torbjörn Westman.

Kontakt