Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart för sanering av gamla industriområdet Nyhamn

På bilden står det pressmeddelande.

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för första etappen av sanering av det förorenade, gamla industriområdet Nyhamn i Sundsvalls kommun. Hela projektet beräknas pågå under cirka fyra år, med start 2020.

För den första etappen får Sundsvalls kommun 3,1 miljoner kronor, där Naturvårdsverket bidrar med 2,5 miljoner kronor och SCA står för 0,6 miljoner kronor.

Sedan början av 1990-talet har Nyhamns gamla industriområde utretts på grund av föroreningar i mark, grundvatten, byggnader och sediment.

– Det är väldigt positivt att det här saneringsprojektet nu kommer igång. Undersökningarna har visat att det finns ett behov av att sanera området så att människor och djur ska kunna vistas i området utan risk. Saneringen ska också minska risken för att föroreningar läcker ut till Svartviksfjärden och vidare ut i havet, säger Annika Dahl, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Sundsvalls kommun är huvudman

Sundsvalls kommun är huvudman i projektet och ansökte hösten 2019 om statliga medel via Länsstyrelsen Västernorrland. Hela projektet kommer att ske i flera etapper, varav Sundsvalls kommun nu har fått ett beviljat bidrag på 3,1 miljoner kronor för etapp 1 som ska vara klar under 2020.

– I etapp 1 kommer vi att börja med att avgränsa föroreningarna på platsen så att vi sedan kan handla upp en entreprenör för själva åtgärderna. Att åtgärda hela området kommer att ta tid då det är flera moment som ska göras. Vi kommer till exempel att behöva riva byggnaderna så att vi kan undersöka och avgränsa föroreningarna som finns i grundvattnet under byggnaderna. Just nu tror vi att det kommer att ta cirka fyra år för att åtgärda hela området, säger Sven-Åke Westman, projektledare vid Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

För mer information

Sven-Åke Westman, projektledare vid Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 12 66
sven-ake.westman@sundsvall.se

Annika Dahl, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 92 43
annika.dahl@lansstyrelsen.se


Kontakt