Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen: Omlokalisering av statliga jobb ger verksamhetsvinster för berörda myndigheter och staten som helhet

Vy över Härnösand

Enligt Länsstyrelsen Västernorrland har en omlokalisering av statliga jobb från storstadslän till Härnösand och Västernorrlands län goda förutsättningar att ge betydande verksamhetsvinster för berörda myndigheter och staten som helhet.

Länstyrelsen i Västernorrland har yttrat sig gällande betänkandet av utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (SOU 2019:33).
– Vi ser goda förutsättningar för verksamhetsvinster på sikt, såsom
stabilare kompetensförsörjning och god samverkan mellan myndigheter och mellan kommun, region och stat, säger Daniel Gustafsson, länsråd.

Länsstyrelsen menar att remissförslaget tar god hänsyn till regionala förutsättningar. Härnösand har en lång erfarenhet av statlig administration och tillsammans med grannkommunerna ges goda förutsättningar till kompetensförsörjning med befolkning med relativ hög utbildningsnivå. I länet finns etablerad samverkan inom Myndighetsnätverket vars effektiva statliga samverkan kontinuerligt och långsiktigt stärker regionens tillgång till kompetens.

Med utgångspunkt från Härnösands geografiska läge och inom en timmes pendling finns tillgång till en stor sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion med cirka 234 000 invånare (Härnösand, Timrå, Sundsvall, Kramfors, samt delar av Sollefteå och Örnsköldsvik).
Utbildningarna vid Mittuniversitetet och Umeå universitet är väl anpassade för rekrytering till offentlig verksamhet.

Här kan du läsa hela remissyttrandet.

Kontakt:

Daniel Gustafsson, länsråd
Telefon: 073-275 16 37

Kontakt