Publiceringsdatum: 20 februari 2020

Senast uppdaterad: torsdag 20 februari, 13.51

Licensjakt på lodjur 2020

Kungörelse

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på totalt åtta lodjur för 2020.

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på totalt åtta lodjur. Beslutet har diarienummer 218-1267-2020. De delar av länet som berörs av licensjakten är:

  • Område 1: Sex stycken lodjur. Sollefteå kommun samt delar av Kramfors kommun (se karta, bilaga 1 i beslutet).
  • Område 2: Två stycken lodjur. Del av Ånge kommun (se karta, bilaga 1 i beslutet).

Jakttiden är 1 mars–15 april 2020 eller den tidigare tidpunkt då jakten avlyses. Beslutet finns att beställa från länsstyrelsen eller att läsa direkt på länsstyrelsens webbsida.

Jakt med godkända fällor för levandefångst är tillåtet. De som avser att använda fälla ska meddela detta till länsstyrelsen senast den 29 februari.

Länsstyrelsens beslut om lodjursjakten kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå. Skrivelse med överklagan ska skickas eller lämnas till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand. senast den 19 mars 2020.

Ange diarienummer 218-1267-2020.

Beslut om licensjakt på lodjur 2020PDF

Kontakt