Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtta lodjur får fällas i länet under 2020

Ett lodjur smyger fram i snön.

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat om licensjakt på åtta lodjur.

Den inventering av lodjur som pågått sedan mitten av januari närmar sig nu slutet. Preliminärt resultat visar att det finns många lodjur i framför allt Sollefteå och delar av Kramfors kommun, men även i Ånge kommun. Beslutet om licensjakt är i huvudsak inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln.

- Det är viktigt att de som vill jaga lodjur läser beslutet noga eftersom det innehåller detaljerade regler för jakten, säger rovdjurskonsulent Gunnar Ledström.

Jakt i två tilldelningsområden den 1 mars-15 april

Jakten tillåts från 1 mars till och med den 15 april, eller så avslutas den när djuren är fällda i respektive delområde. Godkända fällor för levandefångst får användas om de är anmälda till länsstyrelsen senast den 29 februari.

Länsstyrelsen har beslutat om två tilldelningsområden. Två djur får fällas inom del av Ånge kommun. Sex djur får fällas inom Sollefteå kommun samt inom delar av Kramfors kommun.

Ska hålla stammen på nuvarande nivå

Årets inventering avslutas den 29 februari och den visar preliminärt på ett liknande resultat som under fjolåret. Länets förvaltningsmål är 18 lodjursföryngringar (honor med ungar) och stammen tillåts variera mellan 16-24 föryngringar. Miniminivån sänktes nyligen från 16 till 12 lodjursföryngringar. Under fjolårets inventering redovisades 18 föryngringar varav två delades med angränsande län. I år är cirka 16 föryngringar dokumenterade preliminärt, och då återstår flera viktiga delar av länet att inventera.

- Länsstyrelsen räknar med att licensjakten ska hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något i viktiga delar för renskötseln och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs, säger Gunnar Ledström.

Information om tilldelning samt anmälan om fällt lodjur

Information om vad som återstår av tilldelningen kommer att finnas på länsstyrelsens telefonsvarare med telefonnummer 0611-34 91 53. Den som fäller ett lodjur meddelar det snarast och senast inom en timme efter att djuret fällts till telefon 0611-34 92 12.

Beslutet för licensjakt på lodjur 2020PDF

Fällda lodjur redovisas löpande under licensjakten 2020 på rovbase.selänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Gunnar Ledström, rovdjurskonsulent vid Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 070-274 80 10.

Kontakt