Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag 6 februari

Militär bakifrån.

Idag är det samernas nationaldag. Nationaldagen är gemensam för alla samer, oavsett om man bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Nationaldagen, eller samefolkets dag som den också kallas, har firats sedan 1992 för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen i Trondheim 1917. Mötet var det första som samlade samer från norr till söder över nationsgränserna. Samerna har både en nationalsång och en flagga med färger från den samiska dräkten.

I Västernorrland har det historiskt funnits flera samiska grupper och länet tillhör ett område där man talat sydsamiska. Tyvärr håller sydsamiskan på att dö ut eftersom det är ett språk som har färre och färre talare. Därför är det viktigt med arbete för revitalisering av språket, det vill säga att återta språket genom att det börjar talas av fler.

Hos Skolverket kan du läsa mer om rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats..

I länet finns två samiska föreningar Västernorrlands sameförening, Noerhtenaestie, i Sundsvall  Länk till annan webbplats.och Örnsköldsviks samiska förening, Orrestaare saemien sibrie Länk till annan webbplats..

Samiska förvaltningsområden i Västernorrland

I Västernorrland ingår Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner i både det samiska och finska förvaltningsområdet, vilket innebär en stärkt ställning för den samiska och finska minoritetens språk, kultur och rättigheter.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik, vilket innebär att vi ska skydda och stödja de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Information om ett rättighetsbaserat arbete för att främja nationella minoriteters rättigheter i kommuner kan du läsa om i broschyren "Arbetar din kommun rättighetsbaserat? Länk till annan webbplats."

Kontakt