Publiceringsdatum: 5 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 5 februari, 08.37

Pressinbjudan: Vad kan vi lära oss av Sveriges största regionalfondsprojekt?

Kvinna skriver på karta

Projekt Mittstråket har under åren 2015-2019 genomfört utvecklingsarbete och åtgärder för att korta restiderna, förbättra trafiksäkerheten och öka kapaciteten för gods. Hundratals miljoner kronor har investerats på järnväg, väg och gång- och cykelvägar mellan Sundsvall – Storlien.

Den 6 februari har projekt Mittstråket sin slutkonferens på Grönborg i Sundsvall. Frågeställningar som konferensen under dagen söker svar på är; Vad har projekt Mittstråket åstadkommit och vilka lärdomar tar vi med oss inför framtida samarbeten och EU-projekt? Hur samarbetar vi i framtiden och vad krävs för att uppnå den nya målsättningen att Mittstråket ska bli Nordens första gröna transportkorridor?

– Projekt Mittstråket är ett gott exempel på vilka mervärden samverkansprojekt kan ge. I fyra år har länsstyrelsen Västernorrland drivit detta unika EU-projekt med 6 kommuner, två regioner och Trafikverket. Investeringar som genomförts i projektet har vid flera tillfällen gett följdeffekter, till exempel genom att ytterligare åtgärder kunnat göras i anslutning till de redan beslutade. EU-projektet omfattar ca 320 miljoner, medan det totalt i Mittstråket kommer göras åtgärder för cirka 1 miljard kronor på väg och järnväg till år 2023. Det ger oss givetvis ett mer hållbart och funktionellt gränsöverskridande transportstråk, som också var syftet med projektet.
Daniel Gustafsson, länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland

På konferensen medverkar ca 50 tjänstemän och politiker från Jämtland och Västernorrland, till exempel Daniel Gustafsson Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland, Catherine Kotake Regiondirektör Region Mitt Trafikverket, Bodil Hansson Sundsvalls kommun, Sten-Ove Danielsson Ånge kommun, Sara Nylund Region Västernorrland och Christine Persson Region Jämtland Härjedalen.

Tid: 10.15-15.30
Plats: Apelsinlemonad, Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall

Kontakt och anmälan

Jeanette Lozanovski, kommunikatör Mittstråket, 076 184 03 02, jeanette.lozanovski@lansstyrelsen.se

Christin Borg, projektledare Mittstråket, 070 343 91 41, christin.borg@lansstyrelsen.se

Kontakt