Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvarsövningen fortsätter – nu över länsgränserna

Kvinna skriver på karta

Nu tar Länsstyrelsen Västernorrland och länets aktörer nästa steg i Totalförsvarsövning 2020. I den delen av övningen är samverkan över länsgränserna i fokus.

Den första delen av den största totalförsvarsövningen på över 30 år är nu avklarad. I nästa del av övningen övar vi för att klargöra roller, vi övar ansvar, tillämpning av regelverk samt arbetsformer för samverkan i en fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Lyssna på Sveriges radio P4:s inslag om övningen Länk till annan webbplats., intervjuad är Länsstyrelsen Västernorrlands beredskapsdirektör Torbjörn Westman.

Övning ger tydliga roller

Övningen ska klargöra roller och ansvar i det civila försvaret och detta gör vi tillsammans med aktörer inom militärregionen.

Sverige är uppdelat i fyra militärregioner: norr, mitt, väst och syd. Vårt län tillhör norra militärregionen tillsammans med Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Länsstyrelsens och kommunernas roller

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet och ska samordna det civila försvaret i länet. Det handlar exempelvis om att verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas på bästa och mest effektiva sätt i händelse av höjd beredskap och krig.

– Länets aktörer är viktiga för totalförsvaret. En kommun har geografiskt områdesansvar och ska verka för att samhället ska fungera så likt vardagen som möjligt i händelse av krig. Skola, vård och omsorg måste till exempel prioriteras, säger Jenny Persson, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelser, myndigheter och utvalda kommuner från Västernorrlands län kommer nu att öva tillsammans för att stärka Sveriges totalförsvar och vår motståndskraft.

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra

Du som individ har också en viktig roll i totalförsvaret. Du kan till exempel stärka din beredskap hemma. På www.dinsakerhet.se Länk till annan webbplats. finns tips, checklistor på vad du kan ha hemma och annat som är viktigt för privatpersoner att veta.

Om Totalförsvarsövningen 2020

Regeringen har beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas på grund av det försämrade omvärldsläget. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat ett sextiotal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Länsstyrelsens kontaktpersoner, Totalförsvarsövning 2020

Jenny Persson, Länsstyrelsen Västernorrlands övningsledare Totalförsvarsövning 2020
0611-34 90 31

Torbjörn Westman, beredskapsdirektör
0611-34 91 16

Kontakt