Publiceringsdatum: 3 februari 2020

Senast uppdaterad: måndag 3 februari, 10.48

Kampanj för att väcka eftertanke hos unga om hur deras relationer ser ut

texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med ett svärd rakt igenom

För fjärde året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.

– Vi vill väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer, säger Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kampanjen pågår under februari och mars månad.

– Ungdomar är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar dels om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter. Genom kampanjen vill vi erbjuda dem det stöd de behöver för att förändra sin situation, säger Linnéa Björk.

Stödmaterial till hjälp

För att förebygga våld och öka kunskapen finns nu ett stödmaterial med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

– Det handlar om att öka ungas kunskaper om vad som är en bra relation och vad våld är. Men även vuxna runtomkring unga behöver förstå vad det handlar om, ta sitt ansvar och tydligt markera att våld under inga omständigheter är okej eller ursäktat, säger Linnéa Björk.

Planscher och visitkort

I kampanjen ingår även tryckt och digitalt material i form av planscher och visitkort. Materialet riktar sig dels till unga för att informera om var de kan vända sig för att få råd och stöd och dels till yrkesverksamma som möter målgruppen. Både stödmaterial och informationsmaterial kommer att spridas nationellt.

I år står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se bakom kampanjen.

Forskning gjord i Västernorrland

I Västernorrland finns också forskning som Anna Palm, överläkare vid Kvinnosjukvård Region Västernorrland, gjort vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland. Den visar att utsatthet för våld är vanligt och är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga kvinnor.

Studien omfattar 1 051 kvinnor mellan 15 och 22 år, och är den första där man studerat effekten av att rutinmässigt fråga ungdomar om våldsutsatthet inom sjukvården. Av deltagarna uppgav 56 procent att de någon gång varit med om psykiskt, fysiskt eller sexualiserat våld eller upplevt våld inom familjen. Många hade utsatts för flera typer av våld. 10 procent av de unga kvinnorna i studien rapporterade att de utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök och av dem hade alla utom en också utsatts för andra typer av våld.

Kontakt