Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du sett något av våra rovdjur eller dess spår?

Grafik: Antal rapporter i Skandobs av två eller fler lodjur under tidsperioden 2015-2019

Allmänhetens rapporter i Skandobs har ökat i antal med åren. Under tidsperioden 2015-2019 har utvecklingen då det exempelvis gäller antal rapporter av två eller fler lodjur, gått från ett tiotal till ett 50-tal rapporter.

Allmänhetens rapporter i Skandobs ökar och utgör ett viktigt komplement till länsstyrelsernas inventeringar.

Skandobs är ett gemensamt rapportsystem för stora rovdjur i Norge och Sverige som gör det möjligt för allmänheten att dela observationer av lodjur, järv, björn och varg. Systemet gör det enklare för allmänheten att både bidra och följa övervakningen av stora rovdjur.

Meddelande till länsstyrelsen

I systemet finns en funktion som vidarebefordrar särskilt intressanta observationer till länsstyrelsen. För närvarande ger följande observationer ett snabbmeddelande till länsstyrelsen:

  • Lodjur: fler än ett djur inom perioden 1 oktober–29 februari
  • Järv: fler än ett djur, oavsett datum.
  • Varg: alla observationer.

Rapportera via nätet eller i app

Rapportera gör du genom att besöka e-tjänsten Skandobslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller via en mobilapp som finns att ladda ner till både Iphone och Android. Där går det även att se andras inrapporterade observationer på en karta.

Mer information

Peter Nilsson, Naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 92 62

Kontakt