Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

85 nya laddplatser för elbilar mellan Sundsvall och Storlien

Kvinna skriver på karta

Nu får järnvägsstationerna mellan Sundsvall och Storlien cirka 85 laddplatser för elfordon. Detta tack vare ett nytt EU-finansierat samverkansprojekt.

Projektet möjliggör fossilfritt resande i Mittstråket, Sundsvall till Storlien, genom cirka 85 destinationsladdare för elbilar i anslutning till samtliga järnvägsstationer. Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, elbolagen Jämtkraft AB och Sundsvall Energi AB samt Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar det nya projektet Ladda i Mittstråket.

Grön transportkorridor

Jämtland och Västernorrland är två av de län i Sverige som är mest bilberoende. Länsstyrelserna ser att det är en stor utmaning att minska klimatpåverkan från den kontinuerligt ökande biltrafiken längs E14.

– För att bidra till att Mittstråket blir Nordens första gröna transportkorridor måste tåg och elbil integreras bättre och på så vis ge fler möjlighet att resa hållbart från dörr till dörr, säger Karin Frejarö, enhetschef vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Erik Brandsma, vd för Jämtkraft AB, menar att elektrifierade transporter är en viktig del i klimatomställningen.

– Det är inte bara i tätorterna det behöver laddas. Med detta projekt blir det möjligt även för tågpendlare att välja elbil och samtidigt bidra till en hållbar, regional utveckling, säger han.

Minskad klimatpåverkan i Mittstråket

I Västernorrland och Jämtland finns bra alternativ till längre bilresor genom det regionala Norrtågssystemet – som också är det mest hållbara långväga transportsättet. Kollektivtrafikresandet i Mittstråket är dock bland det lägsta i Sverige, mellan 9 till 11 procent av det totala resandet.

Syftet med projektet är dels att öka tågets marknadsandel gentemot den fossildrivna personbilstrafiken, dels att stimulera elektrifierade biltransporter för kortare sträckor, vilket leder till minskad klimatpåverkan från transporter i Mittstråkets geografi.

Mer om projektet Ladda i Mittstråket

Ladda i Mittstråket är ett samverkansprojekt som pågår mellan åren 2020 till 2022 och har en omfattning på 8,3 miljoner kronor. Länsstyrelsen i Västernorrlands län är projektägare. Länsstyrelsen i Jämtlands län medfinansierar projektet tillsammans med elbolagen Jämtkraft AB och Sundsvall Energi AB samt medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information

Henrietta Philp, projektmedarbetare vid Länsstyrelsen Västernorrland
Telefonnummer: 0611-34 90 54

Kontakt