Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och kommunerna övar totalförsvar – även du kan förbereda dig

Kvinna skriver på karta

Just nu pågår den största nationella totalförsvarsövningen i Sverige på mer än 30 år. Syftet med övningen är att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle. I Västernorrland har flera kommuner genomfört en del av övningen. Länsstyrelsen är näst på tur och övar 19 december.

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med ett totalförsvar ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

Totalförsvarsövning 2020 började i november 2019 och pågår till slutet av 2020. Där övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och Försvarsmakten utifrån ett scenario där det råder höjd beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera sina roller och sitt ansvar, och hur samverkan med andra aktörer sker när ordinarie kanaler inte fungerar.

Läs tidigare nyhet om Totalförsvarsövningen 2020

– I slutet av januari 2020 kommer alla länets kommuner ha genomfört en del av övningen. Det innebär att deltagande aktörer i Västernorrland har haft möjlighet att öka förståelsen för sin roll i Sveriges totalförsvar, säger Jenny Persson, övningsledare Länsstyrelsen Västernorrland.

Individer och frivilliga insatser gör skillnad

Du som individ har också en viktig roll i totalförsvaret. Du kan till exempel stärka din beredskap hemma. På www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats finns tips, checklistor på vad man kan ha hemma och annat som är viktigt för privatpersoner att veta.

Du kan också engagera dig i en frivilligorganisation eller liknande. På senare år finns tre händelser som visar frivilligas roll i krisberedskap; skogsbranden i Västmanland 2014, flyktingsituationen 2015 och skogsbränderna 2018. Frivilligorganisationer gjorde insatser vid alla tre händelser, precis som nystartade nätverk och olika former av privata initiativ.

Om Totalförsvarsövningen 2020

Regeringen har beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas på grund av det försämrade omvärldsläget. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat ett sextiotal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Länsstyrelsens talespersoner Totalförsvarsövning 2020:

Jenny Persson, Länsstyrelsen Västernorrlands övningsledare Totalförsvarsövning 2020
0611-34 90 31

Torbjörn Westman, beredskapsdirektör
0611-34 91 16

Kontakt