Publiceringsdatum: 12 december 2019

Senast uppdaterad: fredag 13 december, 17.53

Utbetalning av direktstöd 2019

Pressmeddelande

Den 6 december började utbetalningen av direktstöden 2019 till länets jordbrukare. Runt 114 miljoner kommer att betalas ut.

Direktstöden är till för att ge förutsättningar för en jordbruksproduktion, för att hålla våra odlingslandskap öppna, bidra till ökad konkurrenskraft och ge möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion i länet. De är också till för att skapa bättre förutsättningar för generationsskiften och för jordbrukare under 40 år att etablera sig.

Ett livskraftigt jordbruk i länet ger många mervärden

Den 6 december påbörjades även slututbetalningar av miljöersättningar och kompensationsstöd.
— Vi ska vara stolta över att vi har en jordbruksproduktion i Västernorrland. Ett livskraftigt jordbruk i länet ger många mervärden. Närodlat är en klimatmässigt bra produktion av livsmedel. Med ett aktivt jordbruk i länet värnar vi om den biologiska mångfalden, det skapas fler arbetstillfällen och det bidrar till en levande landsbygd, säger Ola Svensson, på Enheten för jordbrukarstöd och veterinär.


Kontakt